De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Procederen om te kunnen executeren

 • Doelgroep: Advocaten
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 7 juni 2024 van 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Locatie: Quinton House, Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 4 PO-punten
 • Prijs: € 559,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Procesrecht, verhaalsexecutie, executie, procederen, executoriale titel

inschrijven

Maak de juiste keuzes in een procedure

Als u procedeert voor een cliënt, is het niet alleen van belang dat u gelijk krijgt, maar ook dat de cliënt daarna daadwerkelijk krijgt waar hij recht op heeft en dat zo nodig kan afdwingen. Daarvoor moet u al vroeg in het traject de juiste keuzes maken. De uitkomst van veel rechtszaken, zeker ook in hoger beroep en cassatie, wordt namelijk niet alleen bepaald door de inhoud, maar door hoe er is geprocedeerd. Met een goede beheersing van de finesses hiervan kunt u niet alleen het verschil maken voor uw cliënt (en voorkomen dat die u aansprakelijk stelt), maar ook zaken winnen als u ziet dat de wederpartij fouten maakt.

In deze cursus staan die finesses van het procesrecht centraal. De docent gaat in op het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, cassatie en kort geding, zodanig dat daarmee via beslag en (reële of verhaals)executie nakoming kan worden afgedwongen. Hij bespreekt in dit kader onder meer actuele jurisprudentie van de Hoge Raad waarin de eisen aan procedures en vorderingen zijn aangescherpt. Een belangrijk arrest is bijvoorbeeld Lisman en Lisman (25 februari 2022) waarin de Hoge Raad zegt dat een verklaring voor recht in beginsel geen executoriale titel oplevert. Maar niet in alle zaken kan een veroordeling worden gevorderd. Hoe moet een ingestelde vordering precies worden geformuleerd en opgebouwd om een executoriale titel te verkrijgen?

Na afloop van deze cursus kent u de finesses van het procesrecht waarmee u het verschil kunt maken voor uw cliënt.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het procederen in eerste aanleg, hoger beroep, cassatie en kort geding, zodanig dat daarmee via beslag en (reële of verhaals)executie nakoming kan worden afgedwongen
 • Actuele jurisprudentie van de Hoge Raad

Docenten

Sander Steneker
mr. dr. Sander Steneker, hoofddocent Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Verrijking van uw procespraktijk
 • Inzicht in de wijze waarop u (reële of verhaals)executie afdwingt
 • Actuele procesrechtelijke jurisprudentie nader geduid

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied