De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Conclusie van antwoord

 • Doelgroep: Advocaten, deurwaarders, rechtsbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners
 • Niveau: Verdiepend
 • Opname:  oktober 2023
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 77,50,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk(proces)recht, conclusie van antwoord, bewijsaanbod, bewijslastverdeling

Knop Bekijken

Hoe schrijft u de ideale conclusie van antwoord?

Sinds de conclusies van repliek en dupliek zijn afgeschaft, komt het er voor de gedaagde in een dagvaardingsprocedure op aan alle relevante feiten en alle juridische argumenten in de conclusie van antwoord op te nemen. De rechter mag namelijk aan het eind van de mondelinge behandeling al mondeling eindvonnis wijzen. De conclusie van antwoord moet dus in één keer goed zijn.

Maar hoe ziet de ideale conclusie van antwoord eruit? Daarop krijgt u antwoord in dit webinar. De docent benadert het opstellen van een conclusie van antwoord vanuit het perspectief van een rechter. Hoe leest een rechter een processtuk en wat vindt hij/zij prettig, of juist niet? U krijgt praktische tips voor een goed bewijsaanbod. Ook gaat de docent in op de bewijslastverdeling. Hoe moet u daarmee omgaan?

Een algemene ontwikkeling is dat helder taalgebruik steeds belangrijker wordt gevonden. Zorg daarom voor een goed, helder, overtuigend en in vlekkeloos Nederlands geschreven conclusie van antwoord. Ook daaraan besteedt de docent aandacht. Veel advocaten denken bijvoorbeeld dat elk element in elke zin moet worden benadrukt omdat de rechter het anders niet begrijpt. Voorbeelden zijn: ‘volstrekt onjuist’, ‘absoluut niet waar’ en ‘totaal onzinnig’. Dat werkt meestal averechts. Een rechter begrijpt het uitstekend als een stelling van de wederpartij ‘onjuist’ of ‘onwaar’ wordt genoemd.

Na afloop van dit webinar kunt u betere en effectievere conclusies van antwoord schrijven.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Hoe ziet de ideale conclusie van antwoord eruit?
 • Hoe krijgt de rechter de feiten graag gepresenteerd?
 • Hoe ziet een goed bewijsaanbod eruit?
 • Hoe om te gaan met de bewijslastverdeling?

Docenten

Klomp
Mr. dr. René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar:

 • Praktische tips voor het opstellen van een conclusie van antwoord vanuit het perspectief van de rechter
 • Leer betere en effectievere conclusies van antwoord schrijven
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied