De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Dagvaarding - oktober 2023

 • Doelgroep: Advocaten, deurwaarders, rechtbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 4 oktober 2023 van 13.00 uur tot 14.00 uur
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 77,50,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk(proces)recht, dagvaarding, bewijsaanbod, bewijslastverdeling

inschrijvenknop

Hoe leest de rechter uw dagvaarding?

In veel procedures is de dagvaarding vaak het enige processtuk aan de kant van de eiser. De rechter mag namelijk aan het eind van de mondelinge behandeling al mondeling eindvonnis wijzen. De dagvaarding moet dus in één keer goed zijn en alle relevante feiten en alle juridische argumenten bevatten.

Maar hoe ziet de ideale dagvaarding eruit? Daarop krijgt u antwoord in dit webinar. De docent benadert het opstellen van een dagvaarding vanuit het perspectief van een rechter. Hoe leest een rechter een processtuk en wat vindt hij/zij prettig, of juist niet? U krijgt praktische tips voor een goed bewijsaanbod. Ook gaat de docent in op de bewijslastverdeling. Hoe moet u daarmee omgaan?

Een algemene ontwikkeling is dat helder taalgebruik steeds belangrijker wordt gevonden. Zorg daarom voor een goed, helder, overtuigend en in vlekkeloos Nederlands geschreven dagvaarding. Ook daaraan besteedt de docent aandacht. Veel advocaten denken bijvoorbeeld dat elk element in elke zin moet worden benadrukt omdat de rechter het anders niet begrijpt. Voorbeelden zijn: ‘volstrekt onjuist’, ‘absoluut niet waar’ en ‘totaal onzinnig’. Dat werkt meestal averechts. Een rechter begrijpt het uitstekend als een stelling van de wederpartij ‘onjuist’ of ‘onwaar’ wordt genoemd.

Na afloop van dit webinar kunt u betere en effectievere dagvaardingen schrijven.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Hoe ziet de ideale dagvaarding eruit?
 • Hoe krijgt de rechter de feiten graag gepresenteerd?
 • Hoe ziet een goed bewijsaanbod eruit?
 • Hoe om te gaan met de bewijslastverdeling?

Docenten

Klomp
Mr. dr. René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar:

 • Praktische tips voor het opstellen van een dagvaarding vanuit het perspectief van de rechter
 • Leer betere en effectievere dagvaardingen schrijven
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

inschrijvenknop

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied