De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Onvoorziene omstandigheden

 • Doelgroep: Advocaten, deurwaarders, rechtsbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners
 • Niveau: Verdiepend
 • Opname: oktober 2023
 • Locatie: Webinar
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 77,50,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk(proces)recht, artikel 6:258BW, onvoorzien en onvoorzienbaar, heronderhandeling

Knop Bekijken

Haalt u alles uit de mogelijkheden van artikel 6:258 BW?

Met de coronapandemie is het leerstuk onvoorziene omstandigheden in één klap in de belangstelling gekomen. Voor het eerst sinds de invoering van artikel 6:258 BW in 1992 is er gestructureerd toepassing aan gegeven.

In dit webinar gaat de docent uitgebreid op dit leerstuk in. Hij bespreekt onder andere de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, ECLI:NL:HR:2021:1974 (X/Heineken). Hierin ontwerpt de Hoge Raad een systeem voor het verdelen van de pijn van de coronapandemie over de verhuurder en de huurder van bedrijfsruimte.

De docent combineert de theorie met de praktijk. U krijgt antwoord op vragen als: Wat zijn de vereisten voor een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden? Kan een beroep op artikel 6:258 BW contractueel worden uitgesloten? Ook komt het verschil tussen onvoorzien en onvoorzienbaar aan bod. Een bekende en veelgemaakte fout is dat ‘onvoorzien’ wordt begrepen als ‘onvoorzienbaar’.

Na afloop kunt u met meer inzicht gebruik maken van de mogelijkheid die de wet in artikel 6:258 BW biedt. U weet wanneer een beroep op onvoorziene omstandigheden weinig kansrijk is. Ook kunt u contractueel de mogelijkheden benutten om de kans op een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden tot een minimum te beperken.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Wat zijn de vereisten voor een succesvol beroep op onvoorziene omstandigheden?
 • Kan een beroep op artikel 6:258 BW contractueel worden uitgesloten?
 • Wat is het verschil tussen onvoorzien en onvoorzienbaar?
 • Kunnen partijen met een beroep op artikel 6:258 BW tot heronderhandeling worden gedwongen?

Docenten

Klomp
Mr. dr. René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

*Gerechtsdeurwaarders kunnen de KBvG-opleidingspunten bij de KBvG opvragen op basis van hun deelnamecertificaat.

Daarom dit webinar:

 • Het leerstuk onvoorziene omstandigheden helder uiteengezet
 • Meer inzicht in de mogelijkheid die de wet in artikel 6:258 BW biedt
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied