De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Verzuim ingebrekestelling - oktober 2023

 • Doelgroep: Advocaten. deurwaarders, rechtsbijstandverzekeraars, gemachtigden en andere rechtshulpverleners
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 11 oktober 2023 van 13.00 uur tot 14.00 uur
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 77,50,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Burgerlijk(proces)recht, verzuimregeling,(getrapte)  ingebrekestelling, anticipatory breach

inschrijvenknop

Heeft u de actuele ontwikkelingen rondom verzuim en ingebrekestelling gevolgd?

De Hoge Raad heeft recent belangrijke aspecten van het systeem van verzuim en ingebrekestelling nader bepaald. Voor iedereen die procedeert op civielrechtelijk gebied is het essentieel deze regels te kennen en te weten hoe ze moeten worden toegepast.

In dit webinar zet de docent ingewikkelde regels rondom verzuim en ingebrekestelling helder uiteen. Hij bespreekt daarbij actuele ontwikkelingen zoals de uitspraak van de HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1581 (Fraanje/Alukon).

De docent combineert de theorie met praktijkvoorbeelden. Daarbij komen ook valkuilen en veelgemaakte fouten aan bod. Een bekende fout is dat rechtshulpverleners uit onwetendheid of onzekerheid de wederpartij toch nog maar een termijn gunnen en deze daarom in gebreke stellen. Dat is niet alleen onverstandig, maar ook onjuist.

Na afloop van dit webinar past u met meer zelfvertrouwen de altijd ingewikkelde regels van verzuim en ingebrekestelling toe.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Wat is het belang van de verzuimregeling?
 • Wanneer is verzuim vereist?
 • Hoe zit het met het verschil tussen verzuim bij ontbinding en verzuim bij schadevergoeding?
 • In welke gevallen treedt het verzuim in zonder ingebrekestelling?
 • Kun je in één stuk in gebreke stellen, ontbinden en dagvaarden?
 • Wat houdt een ‘getrapte ingebrekestelling’ in?
 • Wat is de ‘anticipatory breach’?

Docenten

Klomp
Mr. dr. René Klomp, raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar:

 • Een helder overzicht van de ingewikkelde regels rondom verzuim en ingebrekestelling
 • Pas de leerstukken verzuim en ingebrekestelling met meer zelfvertrouwen toe
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

inschrijvenknop

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied