De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Actualiteiten Financieel toezichtrecht

 • Doelgroep: Advocaten, civiele rechters, bank- en bedrijfsjuristen bij financiële dienstverleners
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 7 en 14 maart 2023 van 09.30 uur tot 16.45 uur
 • Locatie: Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 30 deelnemers
 • Punten: 12 PO-punten NOvA
 • Prijs: €1099,- inclusief cursusmateriaal en lunch (vrijgesteld van btw)
  Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Financieel recht, Sustainable finance, Digital finance / FinTech, Kapitaalmarktunie, Crowdfunding

inschrijven

Bent u voldoende voorbereid op de invoering van nieuwe regelgeving in het financieel toezichtrecht?

Twee thema’s domineren de ontwikkelingen in het financieel toezichtrecht: sustainable finance en digital finance / FinTech. In deze tweedaagse cursus bespreken de docenten diverse wetgevingsinitiatieven van de Europese Commissie.

Op de eerste cursusdag, bespreekt Danny Busch de diverse wetgevingsinitiatieven op het terrein van sustainable finance en digital finance & FinTech. Een aantal daarvan is al gerealiseerd en verbindend voor de financiële markten en de daarop actieve spelers. De docent bespreekt beide onderwerpen tegen de achtergrond van de bredere plannen van de Europese Commissie om te komen tot een volledig geïntegreerde kapitaalmarktunie in Europa.

Vervolgens gaat hij in op de praktische gevolgen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en de Taxonomieverordening. De SFDR is sinds 10 maart 2021 van toepassing op financiële tussenpersonen zoals vermogensbeheerders en adviseurs. Onderdelen van de Taxonomieverordening zijn op 1 januari 2022 verbindend geworden. Ook zal de relatie met de concept-Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD) worden belicht en zal in worden gegaan op de link met het voorstel aangaande de Corporate Sustainability Due Diligence Directive. Ook zal het voorstel voor een verordening betreffende een European Green Bond Standard (EUGBS) worden besproken.

Op de tweede cursusdag, bespreekt Kitty Lieverse de verwachte gevolgen voor de praktijk van de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). Wanneer de MiCAR in werking treedt, is momenteel nog onduidelijk. Wel staat vast dat de gevolgen voor de praktijk aanzienlijk zullen zijn.

Tot slot bespreekt Bart Bierens de praktische impact van de wetgevingsplannen van de Europese Commissie die gaan over digitalisering van geld en van betalingsverkeer.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Sustainable finance
 • Digital finance / FinTech
 • Kapitaalmarktunie
 • Crowdfunding
 • Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
 • Taxonomieverordening
 • Richtlijn Corporate Sustainability Reporting (CSRD)
 • Corporate Sustainability Due Diligence Directive
 • European Green Bond Standard (EUGBS)

Docenten

Prof. mr. Danny Busch
Prof. mr. Danny Busch, hoogleraar Financieel recht aan de Radboud Universiteit

Bierens, Bart
Prof. mr. Bart Bierens, hoofdfunctie bij Rabobank Legal en deeltjd hoogleraar bij Instituut voor Financieel Recht (IFR)

Lieverse, Kitty
Prof. mr. Kitty Lieverse, advocaat bank- en effectenrecht en partner bij Loyens & Loeff

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

12 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Volledig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van sustainable finance en digital finance / FinTech
 • Actueel

Voor € 296,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.395,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor  bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 296,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied