De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Asset based finance

 • Doelgroep: Bankjuristen, advocaten, debt advisors, debt funds
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 12 oktober 2023 van 09.30 uur tot 16.45 uur
 • Locatie: Van der Valk Zuidas te Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 24 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Financiering &Zekerheden, borrowing base deficit, dilution, financieringsdocumentatie

inschrijven

Bent u voldoende bekend met complexe kredietfaciliteiten?

De kredietvraag naar asset based financiering is het laatste jaar hard toegenomen. Het aantal clubdeals met een klassieke bancaire financieringscomponent aan de ene kant, en een asset based financieringscomponent aan de andere kant, neemt daardoor ook toe. In een naar verwachting verminderend gunstig economisch klimaat zal deze kredietvraag alleen maar sterker toenemen. Kennis op dit gebied wordt dus steeds nuttiger, maar is lastig om uit de literatuur te halen.

In deze cursus gaan de docenten in op de financiering van handelsvorderingen, factoring genoemd, en de financiering van voorraad. Ze bespreken deze financieringsvormen zowel in bilateraal verband, base case, als in clubdealverband. U krijgt onder meer antwoord op de vraag wat de verhouding is tussen de klassieke bancaire financiers aan de ene kant, en de asset based financiers aan de andere kant. In de praktijk blijkt namelijk dat die op cruciale onderwerpen vaak niet goed wordt doorzien. Wie heeft het op welk punt voor het zeggen?

De verschillende financieringsdocumenten komen eveneens uitgebreid aan bod. Welke onderwerpen regelt u in welk financieringsdocument en hoe verhouden die zich tot elkaar? Uiteraard gaan ze ook in op recente jurisprudentie. Zo oordeelde de Hoge Raad onlangs dat onoverdraagbare vorderingen onverpandbaar zijn. Welke impact heeft deze uitspraak op de asset based financepraktijk?

Na afloop weet u hoe u de asset based financieringsdocumenten en de bancaire financieringsdocumenten snel kunt lezen in hun onderlinge samenhang. Ook weet u waarop u specifiek moet letten bij het uitonderhandelen van een asset based kredietfaciliteit.

Vragen waarop u antwoord krijgt:

 • Wat zijn en hoe werken de typische mechanismes bij een op een LMA-template leest geschroeide asset based financiering in een clubdeal?
 • Wat is een borrowing base deficit’?
 • Wat is dilution’?
 • Wat zijn gebruikelijke verhoudingen tussen de klassiek bancaire financiers aan de ene kant, en de asset based financiers aan de andere kant: wie heeft het op welk punt voor het zeggen?
 • Welke onderwerpen regelt u in welk financieringsdocument?
 • Hoe verhouden de verschillende financieringsdocumenten zich tot elkaar en wat is hun gebruikelijke onderlinge rangorde?
 • Welke insteek is het handigst en minst bewerkelijk voor het opstellen van financieringsdocumentatie?
 • Hoe moet u omgaan met voorraad die bij derden ligt opgeslagen?
 • Hoe moet u omgaan met gemerkte voorraad waarvan een derde merkhouder is?

Docenten

Hutten, Tom

Mr. Tom Hutten, Promovendus Financiering, Zekerheden en Insolventie Radboud Universiteit Nijmegen en legal counsel ING

Millenaar, Jan
Mr. Jan Millenaar, Directeur MUFG Bank (Europe) N.V.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-punten

Daarom deze cursus

 • De ingewikkelde materie van klassieke bancaire financiers aan de ene kant, en de asset based financiers aan de andere kant helder en toepassingsgericht uiteengezet
 • Leer hoe u asset based financieringsdocumenten snel kunt lezen in hun onderlinge samenhang
 • Praktische tips voor het uitonderhandelen van een asset based kredietfaciliteit

inschrijven

Voor € 845,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 845,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied