Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Overdracht en verpanding

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: oktober 2019 |Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Faillissement, Financiering, Zekerheden, Zekerheidsrechten, FZI

bekijken

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventie

In dit webinar bespreekt Faber een aantal belangrijke aspecten van de overdracht en verpanding van goederen. De volgende thema’s komen aan bod.

 • Onoverdraagbaarheidsbedingen. Faber behandelt de mogelijkheden die er zijn om de overdraagbaarheid van een vordering zowel verbintenisrechtelijk als goederenrechtelijk te beperken aan de hand van een drietal uitspraken.
 • Faber gaat in op de reikwijdte van het bepaaldheidsvereiste dat voortvloeit uit art. 3:84 lid 2 BW bij overdracht en verpanding.
 • Verpanding van vorderingen. Faber bespreekt de vereisten voor vestiging van een pandrecht op vorderingen, mede aan de hand van het recent gewezen arrest HBL Holding/X.
 • Bevoegdheden pandhouder/cessionaris. Faber staat stil bij de bevoegdheden die een inningsbevoegde pandhouder of cessionaris heeft of kan verkrijgen.

Overzicht jurisprudentie

Onoverdraagbaarheidsbedingen

Bepaaldheidsvereiste bij overdracht en verpanding

 • HR 14 oktober 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1488, NJ 1995/447 (Spaarbank Rivierenland/Gispen q.q.) m.nt. W.M. Kleijn
 • HR 20 september 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE7842, JOR 2002/211 (Mulder q.q./Rabobank) m.nt. N.E.D. Faber
 • Amsterdam 27 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6951, JOR 2019/45 (Schepel q.q./BDO Consultants) m.nt. N.E.D. Faber

Vestiging pandrecht

Bevoegdheden pandhouder/cessionaris

 • HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415, JOR 2014/119 (IAE/Neo-River) nt. B.A. Schuijling
 • HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3619, JOR 2016/105 (ABN AMRO/Marell) m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt
 • HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833, JOR 2017/25 (Megalim/De Veenbloem) m.nt. N.E.D. Faber

Verder lezen?

 • L.E. Verhagen en M.H.E. Rongen, Cessie. De overdracht van vorderingen op naam. Preadviezen uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk recht, Deventer: Kluwer 2000, p. 85-92 en 95-116.
 • E.J. Beekhoven van den Boezem en G.J.L. Bergervoet, “Uitleg van cessie- en verpandingsverboden”, TvI 2012/13.
 • Steneker, Pandrecht (Monografieën BW nr. B12a), Deventer: Kluwer 2012, in het bijzonder nr. 9 en 54.
 • Asser/Bartels & Van Mierlo 3-IV 2013/213-218 en Asser/Van Mierlo 3-VI 2016/26-29 en 214.
 • Pitlo/Reehuis en Heisterkamp, Goederenrecht, 2019/117, 810 en 826.

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

Thema's die aan bod komen:

 • Onoverdraagbaarheidsbedingen
 • Bepaaldheidsvereiste bij overdracht en verpanding
 • Vestiging pandrecht
 • Bevoegdheden pandhouder/cessionaris

Docent

Prof. mr. Dennis Faber, hoogleraar Burgerlijk recht en adviseur van het dagelijks bestuur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en Senior Advisor Clifford Chance

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten      KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl