De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden & Insolventie - Opheffing van beslagen

 • Doelgroep: advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: januari 2020 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.

In een uur op de hoogte van het opheffen van beslagen: waarop moet u letten?

In dit webinar van één uur spreekt Egbert Loesberg, senior rechter en voorzieningenrechter bij de rb. Oost-Brabant, over de opheffing van conservatoir en executoriaal beslag. Hij geeft voor beide typen beslag antwoord op de vraag tot welke rechter de beslagene zich kan wenden om het beslag op te laten heffen. Hierbij komen ook de verschillende vereisten aan bod voor de opheffing van conservatoir en executoriaal beslag. Loesberg bespreekt een aantal procesrechtelijke punten die in dit verband spelen aan de hand van de arresten De Ruiterij/MBO-Ruiters, Hwang/Nidera en Bijl/Van Balen. Vervolgens gaat Loesberg, naar aanleiding van het arrest Ritzen/Hoekstra en een uitspraak van de Hoge Raad van 20 december 2019, in op de norm voor opheffing van executoriaal beslag. Ook de opheffing van een executoriaal beslag na een verstekvonnis komt hierbij aan bod. Tot slot bespreekt Loesberg enkele gevolgen van een vonnis waarin de rechter het beslag opheft, een vonnis waarin een partij wordt veroordeeld om het beslag op te heffen en een arrest waarin een vonnis wordt vernietigd dat strekt tot opheffing van beslag.

Jurisprudentie

Conservatoir beslag

 • HR 23 februari 1996, ECLI:NL:HR:1996:AD2496, NJ 1996/434 (DHKB/KIVO)
 • HR 14 juni 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC2105, NJ 1997/481 m.nt. H.J. Snijders (De Ruiterij/MBO-Ruiters)
 • HR 30 juni 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV1559, NJ 2007/483 m.nt. H.J. Snijders (Bijl/Van Balen)
 • HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1074, JOR 2015/220 m.nt. A. Steneker (Hwang/Nidera)

Executoriaal beslag

 • HR 22 april 1983, ECLI:NL:HR:1983:AG4575, NJ 1984/145 m.nt. W.H. Heemskerk (Ritzen/Hoekstra)
 • Hof Amsterdam 23 januari 2003, ECLI:NL:GHAMS:2003:AV7627, JBPR 2003/29 m.nt. A.W. Jongbloed (De Moel c.s./ L’Invité Beheer)
 • HR 7 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:524, JOR 2014/217nt. C. Rijckenberg (Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer)
 • HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2026, NJB 2020/13

Beslag algemeen

 • HR 20 januari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1619, NJ 1995/413 m.nt. H.E. Ras (Smokehouse/Culimer)
 • HR 5 september 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC9351, JOR 2008/320 m.nt. A. Steneker (Forward/Huber)

Verder lezen?

 • Meijsen, Ontwikkelingen in het civielrechtelijk conservatoir beslag in Nederland (BPP nr. XV) 2013/3.4.4 en 6.1-6.6
 • Loesberg, “Opheffing van beslagen”, TOP 2018/98
 • Asser Procesrecht/Steneker 5 2019/387-416 en 584-585
 • Asser Procesrecht/Boonekamp 6 2020/172-176 en 199-220

Docent

Mr. Egbert Loesberg
Mr. Egbert Loesberg, senior rechter Rechtbank Oost-Brabant

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Opheffen van een conservatoir beslag
 • Opheffen van een executoriaal beslag
 • De kortgedingprocedure

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ORDE_PO_1 KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Een actueel overzicht van het opheffen van beslagen
 • Praktische tips
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl