De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten UBO-registers - juni 2023

 • Doelgroep: Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
 • Datum en tijd: 29 juni 2023 van 09.30 uur - 11.40 uur | of na 29 juni 2023 op een zelfgekozen moment
 • Punten: 2 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 140,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Financieel recht, Wwft, UBO, witwassen

Inschrijven
Dit webinar is tot drie maanden na de publicatiedatum online beschikbaar.

Raadplegen en terugmelden bij het UBO-register voor rechtspersonen en bij het UBO-register voor trusts

Welke verplichtingen brengt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) met zich mee? Hoe moet u cliëntenonderzoek uitvoeren en wie is Ultimate Beneficial Owner? Op deze vragen krijgt u antwoord in dit webinar.

Centraal staat de invoering van het UBO-register voor rechtspersonen en personenvennootschappen en het UBO-register voor trusts en fondsen voor gemene rekening. Laatstgenoemd register is in november 2022 opengesteld voor registratie. De docent bespreekt ook de laatste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk, waaronder de gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over beperking van de openstelling van het UBO register voor iedereen. Zij doet dat aan de hand van veel voorkomende casusposities.

Verder gaat de docent in op het onderscheid tussen aandeelhouderschap, stemrecht en economisch belang bij het vaststellen van de grondslag van de UBO en op het vaststellen van een UBO bij een stichting.

Het nieuwe UBO register voor trusts en fondsen voor gemene rekening (FGR) is van belang als uw client een trust of een FGR in de structuur heeft of als u vastgoedtransactie begeleidt. Het UBO begrip voor deze entiteiten wijkt fundamenteel af van het UBO-begrip voor rechtspersonen.

Na afloop bent u op de hoogte van de inrichting en werking van beide UBO-registers en welke verplichtingen u en uw client hebben op deze UBO registers up-to-date te houden.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wie is UBO?
 • Hoe stel ik een UBO vast?
 • In hoeverre mag ik afgaan op de juistheid van het UBO-register?
 • Wie is verantwoordelijk voor de juistheid van het UBO-register?
 • Vervangt het UBO-register mijn cliëntenonderzoek?
 • Wanneer moet ik terugmelden?
 • Hoe moet ik terugmelden?
 • Mag en/of moet ik mijn cliënt informeren over een terugmelding?

Docent

Birgit Snijder-Kuipers

Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van de meest actuele ontwikkelingen rondom de UBO-registers
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Inschrijven
Dit webinar is tot drie maanden na de publicatiedatum online beschikbaar.

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied