Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Financiering, Zekerheden & Insolventie - Verrekening

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: oktober 2019 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Faillissement, Financiering, Zekerheden, Zekerheidsrechten,  FZI

bekijken

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van verrekening

Faber spreekt in dit webinar over verrekening buiten en tijdens faillissement. Aan de hand van het arrest Rabobank/Eurocommerce gaat hij vooral in op de regels voor verrekening tijdens faillissement. Hierbij besteedt Faber uitvoerig aandacht aan de reikwijdte van het begrip schuldoverneming in de zin van art. 54 Fw en de toepassing van art. 54 Fw indien géén sprake is van verrekening.

Vervolgens beschrijft Faber aan de hand van Houtman q.q./Rabobank de jurisprudentiële beperkingen op de ruime verrekeningsbevoegdheid op grond van art. 53 Fw. Daarna staat Faber stil bij de uitspraak X/Entzinger q.q. over verrekening tijdens en na de schuldsaneringsregeling.

Tenslotte bespreekt Faber een recente uitspraak over meerpartijenverrekening tijdens faillissement. Hij is kritisch over het oordeel van het hof dat een afspraak waarbij partijen afwijken van het wederkerigheidsvereist van art. 6:127 BW géén standhoudt tijdens faillissement. Inmiddels is dit arrest vernietigd door de Hoge Raad (HR 15 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1789).

Overzicht Jurisprudentie

Reikwijdte art. 53 Fw

Reikwijdte art. 54 Fw

 • HR 30 januari 1953, ECLI:NL:HR:1953:121, NJ 1953/578 m.nt. Ph.A.N. Houwing (Doyer en Kalff)
 • HR 4 november 1994, ECLI:NL:HR:1994:ZC1517, NJ 1995/627 m.nt. P. van Schilfgaarde (NCM Knottenbelt q.q.)
 • HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996/471 m.nt. W.M. Klein (Mulder q.q./CLBN)
 • HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189, JOR 2019/27 m.nt. B.A. Schuijling (Rabobank/Eurocommerce)

Schuldoverneming in de zin van art. 54 Fw

 • HR 8 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0457, NJ 1988/104 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Loeffen q.q./Mees en Hope)
 • HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 m.nt. J.B.M. Vranken (Amro/THB)
 • HR 21 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ7199, JOR 2013/320 m.nt. B.A. Schuijling (Eringa/ABN Amro)
 • HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137, JOR 2005/19 m.nt. A. Steneker (ING/Gunning q.q.)
 • HR 10 juli 2015, ECLI:NL:HR:2015:1825 , JOR 2015/282 m.nt. N.E.D. Faber (Wemaro/De Bok q.q.)

Verrekening tijdens en na schuldsaneringsregeling

 • HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:377, JOR 2019/145 m.nt. N.E.D. Faber en TvI 2019/44 B.A. Schuijling (X/Entzinger q.q.)

Verder lezen?

 • E.D. Faber, Verrekening (Serie Onderneming en Recht deel 33), Deventer: Kluwer 2005, in het bijzonder p. 372-392, 452-521, 538-574 en 580-582.
 • A. Schuijling, Verrekening (Monografieën BW nr. B40), Deventer: Kluwer 2018, in het bijzonder nr. 36-56 en 63.
 • Wessels, Insolventierecht. Gevolgen van faillietverklaring (2), Deventer: Kluwer 2019, p. 285-359.

U kunt het webinar bekijken op een moment dat het u schikt.

Docent

Prof. mr. Dennis Faber, hoogleraar Burgerlijk recht en adviseur van het dagelijks bestuur Onderzoekscentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit en Senior Advisor Clifford Chance

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt    KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl