De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Financiering, Zekerheden & Insolventie - Actualiteiten Overeenkomsten in faillissement, deel 2

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: januari 2020 |Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt en NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.

In een uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van Financiering, Zekerheden en Insolventie

Dit webinar vormt deel II van een tweedelig webinar over overeenkomsten in faillissement. In dit deel wordt een aantal specifieke overeenkomsten zoals rentevorderingen, duurovereenkomsten en wederkerige overeenkomsten besproken. In deel I worden de algemene uitgangspunten en regels voor de behandeling van overeenkomsten in faillissement besproken.

Het webinar borduurt voort op de wijzigingen die uit het arrest Koot beheer/Tideman naar voren komen en al zijn besproken in het webinar ‘Overeenkomsten in faillissement deel I’. Van Hees gaat nader in op het uitgangspunt dat vorderingen die voortvloeien uit een reeds bestaande rechtsverhouding ter verificatie kunnen worden ingediend.

Eerst wordt aandacht besteed aan de vorderingen uit overeenkomsten. Potentiële moeilijkheden bij de verificatie van toekomstige vorderingen worden besproken. Hierbij gaat Van Hees bijvoorbeeld in op de vraag wat te doen met toekomstige vorderingen die nog niet bekend zijn tijdens de verificatievergadering maar wel ontstaan terwijl het faillissement nog loopt. Daarna worden de rentevorderingen besproken. Het arrest Boele II wordt uitvoerig besproken en er wordt geconcludeerd dat de praktijk het best zekerheid kan bedingen voor alle rentevorderingen.

In het tweede deel van het webinar besteedt Van Hees aandacht aan vorderingen uit overeenkomsten van de gefailleerde op een wederpartij. Wederom is het uitgangspunt dat overeenkomsten geen wijziging ondergaan als gevolg van de faillietverklaring. Het commuun verbintenissenrecht blijft dan ook van toepassing. Van Hees legt uit waarom het lastig kan zijn dat wederpartijen hun rechten tijdens faillissement gewoon mogen blijven uitoefenen, met name wanneer het gaat om beëindigingsrechten.

Ten slotte worden recente uitspraken van de Hoge Raad besproken met betrekking tot de huurovereenkomst en de meerzijdig niet afgewikkelde overeenkomst. De lijn van jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de (niet-)verifieerbaarheid van bepaalde vorderingen in faillissement wordt kritisch besproken.

Overzicht jurisprudentie

Vorderingen uit overeenkomsten (deel II)

 • HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, JOR 2013/224 m.nt. G.A.J. Boekraad (Koot Beheer/ Tideman)
 • HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, JOR 2016/20 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (DLL/ Van Logtestijn q.q.)
 • HR 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1294, JOR 2016/ 290 m.nt. J.J. van Hees (Boele II)
 • HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:424, JOR 2018/254 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (OSX II)
 • HR 15 november 2019,

Bijzondere overeenkomsten

 • HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2744, JOR 2017/241 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (CTAC)
 • HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2730, JOR 2017/240 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (Poot cs/ Peters q.q.)
 • HR 2 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2720, JOR 2017/239 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (De Krom cs/ Van Logtestijn q.q.)
 • HR 17 februari 2017, ECLI:NLO:HR:2017:278, JOR 2017/117 m.nt. J.J. van Hees (Hansteen/ Verwiel)

Verder lezen?

 • A.J. Smelt, ‘Rente in faillissement: verificatie, verjaring en voldoening uit een boedeloverschot’, TvI 2017/4
 • M. Wibier, ‘Berzona is geen vergissing, wat nu?’, MvV 2018/12, p. 379-382.
 • A.J. Broekraad, ‘Over fixatie en verificatie van vorderingen’, TvI 2019/4.

Dit webinar is het tweede webinar van twee webinars waarin de nadruk ligt op de jurisprudentie van de afgelopen 6 maanden. Informatie over het eerste webinar vindt u hier.

Kies zelf een moment om het webinar te bekijken.

Docent

Prof. mr. Jako van Hees
Prof. mr. Jako van Hees, advocaat bij RESOR en hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

ORDE_PO_1  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl