Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Financiering, Zekerheden & Insolventie - Girale betaling rond faillissement

 • Doelgroep: Advocaten en notarissen
 • Opgenomen in: december 2019 | Nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA en KNB
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: FZI

bekijken

In één uur op de hoogte van de actualiteiten op het gebied van girale betaling rond faillissement

In dit webinar spreekt Schuijling over girale betaling rond faillissement. Een betaalrekening stelt de rekeninghouder in staat om deel te nemen aan het girale betalingsverkeer. Door creditering of debitering kunnen mutaties worden verwerkt op de betaalrekening. Schuijling bespreekt in welke gevallen wijziging van de betaalrekening leidt tot het ontstaan van een vordering op of een schuld aan de bank. Hij gaat in dit verband ook in op de figuur stornering, waarbij een boekhoudkundige correctie plaatsvindt en juist geen vordering of schuld ontstaat op of aan de bank.

Als door creditering een vordering van de cliënt op de bank ontstaat, kan de bank deze vordering verrekenen als zij vóór creditering een vordering had op de cliënt. Als deze verrekening plaatsvindt in het zicht van of tijdens faillissement kan het zo zijn dat de verrekening niet is toegestaan. Schuijling legt aan de hand van verschillende uitspraken van de Hoge Raad de inhoud en achtergrond uit van de regels die gelden voor verrekening tijdens faillissement. Hierbij gaat hij ook in op de reikwijdte van de uitzondering die de Hoge Raad formuleerde in Mulder/CLBN.

Als debitering van de rekening van een cliënt van de bank plaatsvindt in het zicht van of tijdens faillissement kan de curator soms het geld terugvorderen van de bank of de ontvanger van het geld.  Schuijling bespreekt wanneer en op grond waarvan de bank of de ontvanger kunnen worden aangesproken tot (terug)betaling. Hij bespreekt hierbij tevens de uitspraken Huijzer q.q./Rabobank en ING/Manning q.q.

Overzicht Jurisprudentie

Girale betalingen algemeen

Inkomende girale betalingen

 • HR 7 oktober 1988, NJ 1989/449 m.nt. J.B.M. Vranken (Amro/THB)
 • HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641, NJ 1996/471 m.nt. W.M. Klein (Mulder q.q./CLBN)
 • HR 23 april 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2940, JOR 1999/109 m.nt. H.L.E. Verhagen (Van Gorp q.q./Rabobank)
 • HR 19 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AR3137, JOR 2005/19 m.nt. A. Steneker (ING/Gunning q.q.)
 • HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663, JOR 2013/264 m.nt. N.E.D. Faber (ABN Amro/Favini)
 • HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189, JOR 2019/27 m.nt. B.A. Schuijling (Rabobank/Eurocommerce)

Uitgaande girale betalingen

Verder lezen?

 • E.D. Faber, Verrekening (Serie Onderneming en Recht deel 33), Deventer: Kluwer 2005, in het bijzonder p. 5-8, 182-186 en 384-404.
 • J. Verdaas, “De girale betaling ten laste van een creditsaldo na aanvang van het faillissement van de rekeninghouder”, TvI 2012/32.
 • A. Schuijling, Verrekening (Monografieën BW nr. B40), Deventer: Kluwer 2018, in het bijzonder nr. 28, 46-48.

Kies zelf een moment om het webinar te bekijken.

Docent

Prof. mr. Ben Schuijling
Prof. mr. Ben Schuijling, hoogleraar Burgerlijk recht en directeur OO&R Radboud Universiteit

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door Cedeo en de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt  KNB-logo web

Daarom dit webinar

 • Uw kennis volledig up-to-date
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl