De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Eigendomsvoorbehoud

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat-)notarissen, bank- en bedrijfsjuristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 2 april 2024 van 13.30 uur tot 15.30 uur
 • Locatie: Quinton House Utrecht
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 2 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 155,- inclusief digitaal cursusmateriaal (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Insolventierecht, zekerheden, pandrecht, hypotheek

inschrijven

Docent Emil Verheul besteedt in dit onderdeel aandacht aan de wijze waarop het eigendomsvoorbehoud kan worden geconstrueerd, in het bijzonder in verband met het type vorderingen waarvoor een eigendomsvoorbehoud kan worden bedongen. Daarnaast komt de constructie van het eigendomsvoorbehoud in driepartijenrelaties aan de orde, zoals bij financiering door een derde en bij inkooporganisaties. Ook gaat de docent in op de mogelijkheid van verpanding van de voorwaardelijke eigendom, waarbij in het bijzonder besproken wordt op welke wijze dit pandrecht kan worden uitgewonnen en welke gevolgen de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud heeft voor het pandrecht. Tot slot komen aan bod enkele veelvoorkomende wijzen waarop een eigendomsvoorbehoud tot een einde kan komen, zoals door oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop door de koper.

Deze cursus is onderdeel van de intensieve driedaagse cursus Zekerheidsrechten verdiept. U kunt zich inschrijven voor een cursusdeel, of de volledige cursus. De volledige cursus bestaat uit de volgende cursusonderdelen:

 • Cursus Hoofdelijkheid en borgtocht (2 april van 09.30 – 12.45 uur)
 • Cursus Eigendomsvoorbehoud (2 april van 13.30 – 15.30 uur)
 • Cursus Executie van zekerheden (2 april van 15.45 – 17.45 uur)
 • Cursus Hypotheek en pandrecht op andere goederen dan vorderingen, zekerheidsrechten in collectief verband (10 april van 9.30 – 16.45 uur)
 • Online cursus Pandrecht op vorderingen (18 april van 9.30 – 12.45 uur)

Docent

Mr. Emil Verheul
Mr. Emil Verheul, universitair docent privaatrecht, Rijksuniversiteit Groningen en wetenschappelijk medewerker Wijn & Stael Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten KNB-logo web

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied