De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Financiering en Zekerheden: vorderingen als voorwerp van zekerheid

 • Doelgroep: Advocaten, curatoren, wetenschappers
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 22 mei 2024 van 13.00 uur tot 17.30 uur
 • Locatie: Quinton House, Utrecht
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 4 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 599,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Insolventierecht, pandrecht op vorderingen, contractuele verrekening

inschrijven

Verbeter de positie van de pandhouder van vorderingen

De pandhouder van vorderingen heeft te maken met complexe vraagstukken. Denk aan vraagstukken rond de vestiging en uitwinning van een pandrecht op vorderingen, maar ook aan daaraan gerelateerde kwesties van wettelijke en contractuele verrekening. In deze cursus gaat de docent uitgebreid in op deze onderwerpen.

Hij bespreekt de voor de praktijk relevante jurisprudentie van de Hoge Raad met betrekking tot de verpanding van vorderingen. Daarbij besteedt hij zowel aandacht aan de vestigingsfase als aan de uitwinningsfase. Ook komen diverse contractuele bedingen aan de orde waarmee de pandhouder zijn positie ten opzichte van andere schuldeisers kan verbeteren of veiligstellen.

Na afloop van de cursus heeft u een helder beeld van de meest in het oog springende kwesties waarmee de pandhouder van vorderingen wordt geconfronteerd. Ook bent u wat de jurisprudentie betreft weer volledig up-to-date.

Thema's die onder meer aan bod komen zijn:

 • de verpanding van vorderingen
 • de vestigingsfase en de uitwinningsfase
 • diverse contractuele bedingen om de positie van de pandhouder te verbeteren of veilig te stellen
 • Leer de positie van de pandhouder ten opzichte van andere schuldeisers te verbeteren of veilig te stellen
 • Een overzicht van voor de praktijk relevante jurisprudentie

Docent

Prof. mr. Dennis Faber, Hoogleraar Onderneming en Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Inzicht in de complexe kwesties voor een pandhouder van vorderingen

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied