De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Factoring I - september 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: september 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.

Factoring is een groeimarkt; breng daarom uw kennis op peil

Factoring, een vorm van debiteurenfinanciering, is een groeimarkt, onder meer door nieuwe aanbieders. Door de toenemende aandacht voor factoring, stijgt

Dit webinar is deel I over het onderwerp factoring. In dit deel komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • factoring in de rechtspraktijk,
 • factoring in vergelijking tot het bankkrediet,
 • de factoringovereenkomst,
 • de verschillen tussen cessie en verpanding van vorderingen,
 • het fiduciaverbod en onoverdraagbaarheidsbedingen.

In webinar II komen aan bod: aspecten van inning en verhaal van vorderingen, reverse factoring, het elektronisch verrichten van rechtshandelingen, het overwaarde-arrangement, enkele IPR-aspecten en publiekrechtelijke aspecten van factoring.

Verdaas start met een introductie van de figuur factoring en haar praktisch belang aan de hand van een infographic De verschillen tussen factormaatschappijen en banken en factoring en bankfinanciering worden besproken. Ook komt een aantal actuele ontwikkelingen met betrekking tot factoring aan bod.

Vervolgens wordt besproken waarom een onderneming kiest voor factoring. Hoewel factormaatschappijen hogere voorschotten geven dan de bank, kijken ze wel kritisch naar de geschiktheid van vorderingen. Enkele vereisten die hierbij een rol spelen komen aan bod.

In dit verband worden ook de voordelen van factoring besproken. Hierbij gaat Verdaas in op de mogelijkheden om vorderingen off balance te brengen, de diensten die factormaatschappijen nog meer aanbieden, en de overneming van het insolventierisico.

Ook de belangrijkste kenmerken van de factoringovereenkomst worden besproken. De verschillen en overeenkomsten tussen cessie en verpanding van de vorderingen op de afnemer aan de factor worden besproken. Verdaas gaat daarnaast onder meer in op de maatstaf voor de uitleg van een pand- of cessie-akte.

Ten slotte bespreekt Verdaas de impact van het fiduciaverbod en van onoverdraagbaarheidsbedingen op factoring. In dit kader worden de mogelijke gevolgen behandeld van het wetsvoorstel opheffing verbandingsverboden.

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR 19 mei 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1735, NJ 1996/119 m.nt. W.M. Kleijn (Keereweer q.q./Sogelease)
 • HR 18 november 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT8241, JOR 2006/60, m.nt. Th.A.L. Kliebisch (BTL Lease/ ervan Van Summeren)
 • HR 17 januari 2003, ECLI:NL:HR: 2003:AF0168, JOR 2003/52 m.nt. M.H.E. Rongen (Oryx/ Van Eesteren q.q.)
 • Hof Amsterdam 24 januari 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV1865, JOR 2012/164 m.nt. M.H.E. Rongen (Curatoren Kraamzorg Nederland/ Fa-med)
 • HR 17 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU6552, JOR 2012/234 m.nt. B.A. Schuijling (Rabobank/Kézér q.q)
 • HR 21 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:682, JOR 2014/151 m.nt. B.A. Schuijling (Coface/Intergamma)
 • Hof Amsterdam 28 augustus 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:3109, JOR 2019/18, m.nt. A.J. Verdaas (X/FaMed)
 • HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1841, JOR 2020/72, m.nt. V.J.M. van Hoof (X/Heijmans Infra)
 • HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:590, JOR 2020/187, m.nt. S.J.L.M. van Bergen (Schepel/BDO)

Verder lezen?

 • J. Verdaas, Factoring (Financieel Juridische Reeks 12), Zutphen: Paris 2018.
 • M.H.E. Rongen, ‘Factoring’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p 77-128.

Thema's die in deel I aan bod komen:

 • Factoring in de praktijk: wat is het, actuele ontwikkelingen, overwegingen bij de keuze voor factoring.
 • De factoringovereenkomst
 • Cessie of verpanding van vorderingen?
 • Fiduciaverbod
 • Onoverdraagbaarheidsbedingen
 • Toekomstige vorderingen

Volg het webinar live op 15 september 2020 van 10:00 tot 11:00 uur, of kies na 15 september 2020 zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van deze webinars kunt u effectief adviseren en procederen over de vele juridische aspecten van factoring.

Docent

Mr. Ronald Verdaas
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, Senior onderzoeker OO&R

Waardering

7,8

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Volledig op de hoogte van factoring
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl