Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Actualiteiten Hoofdelijkheid en borgtocht II - juni 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in: juni 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

In twee webinars van ieder één uur spreekt Verdaas over de figuren hoofdelijkheid en borgtocht. In dit tweede webinar bespreekt hij de volgende drie onderwerpen:

 • de zorgplicht van de financier jegens de (particuliere) borg en diens echtgenoot;
 • het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW en de uitzonderingen daarop; en
 • regres en subrogatie.

Mede aan de hand van het arrest Hardeveld/Aruba Bank bespreekt Verdaas een groot aantal verschillende omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de zorgplicht. In dit verband gaat hij verder in op de mogelijke gevolgen van de schending van de zorgplicht. Ook spreekt Verdaas onder meer over de voorwaarden voor subrogatie en regres. Hij behandelt de vraag of en op welke wijze regres en subrogatie kunnen worden uitgesloten en in hoeverre het ontstaansmoment van regresvorderingen kan worden gewijzigd.

Jurisprudentie

Zorgplicht

Rechtsgevolgen schending zorgplicht

Bijzondere zorgplicht

 • HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759 m.nt. C.J.H. Brunner (Van Lanschot/Bink)

Toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW

Subrogatie en regres

Verder lezen?

 • J.L. Bergervoet, Borgtocht, Serie onderneming en recht deel 84, Deventer: Kluwer 2014
 • H. van Boom, Hoofdelijke verbintenissen, Deventer: Kluwer 2016
 • J. Blommaert, ‘Over het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW’, FIP 2018/58
 • C. Berkhout, ‘Faillissementsbestendige verpanding van huurvorderingen’, WPNR 2018/7210, p. 751-758; W. Loof, ‘Reactie op: “Faillissementsbestendige verpanding van huurvorderingen” van mr. G.C. Berkhout in WPNR 2018/7210’, WPNR 2019/7236, p. 335-337 en G.C. Berkhout, ‘Naschrift’, WPNR 2019/7236, p. 338-341

Thema's die in deel II aan bod komen:

 • Zorgplicht jegens (echtgenoten van) borgen
 • Het toestemmingsvereiste van art. 1:88 BW en de uitzonderingen daarop
 • Regres en subrogatie

Volg het webinar live op 22 juni 2020 van 14:45 tot 15:45 uur, of kies na 22 juni 2020 zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van dit webinar bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht.

Docent

Mr. Ronald Verdaas
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van actuele ontwikkelingen rondom hoofdelijkheid en borgtocht
 • Praktische tips
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl