De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Factoring II - november 2023

 • Doelgroep: Advocaten
 • Datum en tijd: 14 november 2023 van 14.15 uur - 15.15 uur | of na 14 november 2023 op een zelfgekozen moment
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Insolventierecht

Inschrijven

Factoring is een groeimarkt; breng daarom uw kennis op peil

Factoring, een vorm van debiteurenfinanciering, is een groeimarkt. Onder meer door nieuwe aanbieders en technologische ontwikkelingen is ook factoring van kleine vorderingen efficiënt mogelijk. In twee webinars van ieder één uur staan de vele juridische aspecten van factoring centraal.

In het eerste webinar bespreekt de docent de verschillen tussen factormaatschappijen en banken, en tussen factoring en bankfinanciering. Hoewel factormaatschappijen hogere voorschotten geven dan de bank, kijken ze wel kritisch naar de geschiktheid van vorderingen. Enkele vereisten die hierbij een rol spelen komen aan bod. In dit verband gaat de docent ook in op de voordelen van factoring.

In dit tweede webinar komen enkele bijzondere aspecten van inning en verhaal aan bod. De docent gaat in op de mogelijkheden van bevrijdende betaling op een rekening ten name van de factor bij stille verpanding. Ook gaat hij in op de uitoefening van met de vordering samenhangende bevoegdheden door de factor. U krijgt antwoord op vragen als: wat is reverse factoring en zijn wat de voordelen van contractuele subrogatie?

Omdat een factoringovereenkomst ook elektronisch kan worden gesloten, bespreekt de docent de verschillende vormen van elektronische handtekeningen. Interessant is ook het overwaarde-arrangement tussen de factor en de bank. Dit wordt gesloten als de factor en de bank willen dat de bank zich met voorrang kan verhalen op de overwaarde van de zekerheden van de factor. Daarvoor bestaan ook alternatieven. De docent behandelt daarvan de voor- en nadelen. Tot slot komen nog de relevante conflictregels bij grensoverschrijdende factoring en de publiekrechtelijke regels die van toepassing zijn op factoring aan bod.

Volg het webinar live op 14 november 2020 van 14:15 tot 15:15 uur, of kies na deze datum zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na het volgen van deze webinars kunt u effectief adviseren en procederen over de vele juridische aspecten van factoring.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • inning en verhaal van vorderingen
 • reverse factoring
 • het elektronisch verrichten van rechtshandelingen
 • het overwaarde-arrangement
 • IPR-aspecten
 • publiekrechtelijke aspecten van factoring

Jurisprudentie:

 • HR NJ 1976/249 m.nt. B. Wachter (Giro/ Standaardfilms)
 • HR 7 oktober 1988, ECLI:NL:HR:1988:AC0457, NJ 1988/104 m.nt. W.C.L. van der Grinten (Amro Bank/ THB)
 • HR 17 februari 1995, ECLI:NL:HR:1995:ZC1641NJ 1996/471 m.nt. W.M. Kleijn (Mulder q.q./CLBN)
 • Leeuwarden 5 december 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BY7057JOR 2013/153 m.nt. A.J. Verdaas
 • HR 14 juni 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ5663JOR 2013/264 m.nt. N.E.D. Faber (ABN AMRO Commercial Finance/ Curatoren Favini)
 • HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:415JOR 2014/119 m.nt. B.A. Schuijling (IA/Neo-River)
 • HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023JOR 2016/20 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (De Lage Landen/ Van Logtestijn)
 • HR 18 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3619, JOR 2016/105 m.nt. N.E.D. Faber en N.S.G.J. Vermunt (ABN AMRO/Marell)
 • HR 9 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2833, JOR 2017/25 m.nt. N.E.D. Faber (Megalim/De Veenbloem)Rb. Midden-Nederland 18 december 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:5998JOR 2020/100 m.nt. N.E.D. Faber

Verder lezen?

 • A.J. Verdaas, Factoring (Financieel Juridische Reeks 12), Zutphen: Paris 2018.
 • Gedragscode Kleinzakelijke financiering, via https://www.nvb.nl/themas/ondernemen-financieren/gedragscode-kleinzakelijke-financiering/
 • Peshkova & H. Veerbeek, ‘A financiers’ perspective on financing the supply chain’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 7-42.
 • B.A. Schuijling & A.J. Verdaas, ‘Reverse factoring’, in: G.J.L. Bergervoet e.a. (red), Financiering van de productieketen (O&R 106), Deventer: Wolters Kluwer 2019, p. 63-76.
 • A.J. Verdaas, ‘De bevoegdheden van de pandhouder’, in: E.F. Verheul en T.T. van Zanten (red.), Overeenkomst en Zekerheid (Recht en Praktijk InsR 20), Deventer: Wolters Kluwer 2023, p. 249-258.

Docent

Verdaas, Ronald
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Inschrijven

Daarom deze webinars

 • Een compleet overzicht van de juridische aspecten van factoring
 • Handvatten om effectief te adviseren en procederen over factoring
 • Kies zelf een geschikt moment om de webinars te volgen

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied