Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Financiëlezekerheidsovereenkomsten in de financiële praktijk - juli 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in:  juli 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

Dit webinar betreft een inleiding op de financiëlezekerheidsovereenkomst (FZO). Een FZO is een zekerheidsinstrument dat in de (internationale) financiële praktijk kan worden gebruikt door overheidsinstanties, centrale en commerciële banken en andere financiële instellingen.

Allereerst gaat Rank in op de achtergrond van de figuur. De FZO is terug te voeren op Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten, die in verschillende wetten is geïmplementeerd. Vervolgens komen vorm en inhoud van de FZO aan bod, zoals het gemengd karakter, de bijzondere eigenschappen en de verschillende typen FZO. Zowel de FZO tot overdracht (FZO-O) als de FZO tot vestiging van een pandrecht (FZO-P) komen uitgebreid aan bod. Aan de hand van een drietal voorbeelden wordt ingegaan op een aantal veelvoorkomende FZO’s: de repurchase agreement, de securities lending agreement en de ISDA Credit Support Documents. Rank bespreekt daarna de partijen die kunnen deelnemen aan een FZO, het controlevereiste en de gebruiksrechten van de pandhouder.

Daarbij wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen rondom de FZO, zoals twee arresten van het Hof van Justitie van de EU met betrekking tot het controlevereiste en de uitwinning van een FZO-P. Ten slotte bespreekt Rank de gevolgen van MiFID II voor de FZO-O. Daarbij gaat hij onder andere in op het verschil tussen niet-professionele beleggers en consumenten en de praktische consequenties van de richtlijn.

Jurisprudentie

 • HvJ EU 10 november 2016, ECLI:EU:C:2016:851, JOR 2017/79 m.nt. B.A. Schuijling & H.L.E. Verhagen (Private Equity Insurance Group/ Swedbank)
 • HvJ EU 25 juli 2018, ECLI:EU:C:2018:600, JOR 2018/290, m.nt. B.A. Schuijling (Aviabaltika/Ūkio bankas)

Verder lezen?

 • J.H. Jansen & B.A. Schuijling, ‘De financiëlezekerheidsovereenkomst’, in: A.S. Hartkamp e.a. (red), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, O&R nr. 81-II, Deventer: Kluwer 2014, p. 481-504.
 • Diamant, De Collateral Richtlijn. Een rechtsvergelijkende studie naar de implementatie van de goederenrechtelijke aspecten van de Collateral Richtlijn (R&P nr. FR12), Deventer: Wolters Kluwer 2015.
 • A.K. Rank & S. Uiterwijk, ‘Verbod op FZO tot overdracht onder MiFID II: van zekerheidseigendom naar pandrecht?’ FR 2018, afl. 1/2.
 • Diamant, ‘Over de wisselwerking tussen het civiele recht en het financiële toezichtrecht – het voorbeeld van de financiëlezekerheidsovereenkomst’, NTHR 2002/2.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • vorm, inhoud en functie van de FZO
 • vereisten voor de totstandkoming van een FZO
 • uitwinning van op basis van een FZO verstrekte zekerheden
 • heikele punten bij het aangaan van een FZO

Docent

Prof. dr. Pim Rank
Prof. dr. Pim Rank,  hoogleraar Financieel Recht Universiteit Leiden en Of Counsel NautaDutilh

Waardering

8,5

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • De basisbeginselen van de FZO op een rij
 • Praktijkgericht en actueel
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl