De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Hypotheekrecht I - maart 2022

 • Doelgroep: Advocaten, (kandidaat) notarissen, bedrijfsjuristen
 • Opgenomen in: maart 2022 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Hypotheekrecht, natrekking, bestanddeelvorming, erfpacht

Knop Bekijken

Leer constructies rondom natrekking te doorgronden

Bij eigendomsrechten en hypotheekrechten heeft u te maken met vraagstukken over natrekking en bestanddeelvorming. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen. Wie is daarvan de rechthebbende en heeft het hypotheekrecht daarop betrekking? Maar ook: op welke wijze kan een derde ze in eigendom houden?

In dit webinar bespreekt de docent de laatste stand van zaken rondom natrekking en bestanddeelvorming. Zij gaat daarbij ook in op het mitigeren van natrekking met het opstalrecht, erfpacht en combinaties hiervan. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geeft ze u inzicht in constructies die worden gehanteerd om natrekking te voorkomen. Ook krijgt u praktische tips. In de praktijk wordt bijvoorbeeld bij de vraag of iets wordt nagetrokken de zogenoemde indirecte vereniging nog wel eens over het hoofd gezien.

Na afloop van dit webinar kunt u beoordelen of een onderdeel van een gebouw wordt nagetrokken en kunt u de constructies doorgronden die worden gehanteerd om dat te voorkomen.

Dit webinar is het eerste webinar van twee webinars. Informatie over het tweede webinar vindt u hier.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Stand van zaken bij natrekking en bestanddeelvorming
 • Mitigeren natrekking met opstalrecht, erfpacht en combinaties hiervan

Docent

Tweehuysen, Valerie

Mr. dr. Valérie Tweehuysen, universitair hoofddocent vaksectie Burgerlijk Recht

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Helder overzicht van de laatste stand van zaken rondom natrekking en bestanddeelvorming
 • Actueel
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Aanvullende cursusdocumentatie

Bekijk hier aanvullende cursusdocumentatie, jurisprudentie en leestips n.a.v. het webinar.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl