De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Kredietverlening aan consumenten: bancaire aansprakelijkheid, ambtshalve toetsing en verjaring - januari 2021

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Opgenomen in:  januari 2021 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels

Knop Bekijken Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.

Belangrijke ontwikkelingen rondom het consumentenkrediet: bent u goed op de hoogte?

In dit webinar wordt recente rechtspraak met betrekking tot consumentenkrediet besproken. Allereerst gaat Strijbos in op jurisprudentie over kredietregistraties. Het registreren van kredieten in het CKI van het BKR gebeurt al geruime tijd. Onder invloed van de AVG zijn er meer mogelijkheden gekomen om van een BKR-registratie af te komen. Recent zijn dan ook veel zaken verschenen waarin consumenten bij de bank verzoeken om gegevens te verwijderen. Strijbos gaat in op de voorwaarden waaronder een registratie kan worden verwijderd en de belangenafweging die daarbij dient te worden gemaakt.

Het tweede onderwerp dat aan bod komt is de ambtshalve toetsing aan het consumentenkredietrecht. De vraag die hierbij centraal staat is of het Unierecht daartoe dwing. Dit is niet steeds zo, maar in een aantal gevallen wel. Strijbos gaat in op deze verschillende situaties en bespreekt hoe in de Nederlandse rechtspraak verder wordt gegaan dan het Unierecht vereist.

Ook wordt aandacht besteed aan overkreditering. Ook hiervoor is aangenomen dat de nationale rechter ambtshalve moet toetsen of de kredietgever de kredietwaardigheid van de consument heeft beoordeeld. Ingegaan wordt op recente jurisprudentie over de gevolgen van schending van het verbod op overkreditering.

Het laatste onderwerp dat aan bod komt is verjaring. Strijbos bespreekt verschillende verjaringsverweren voor consumenten en rechtspraak over het moment dat de verjaringstermijn gaat lopen.

Jurisprudentie

Kredietregistraties

Ambtshalve toetsing

Overkreditering

Verjaring

Verder lezen?

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

 • Wat is de impact van recente uitspraken over consumentenkrediet?
 • Wanneer moet een kantonrechter ambtshalve toetsen aan de regelingen ter bescherming van de consument-kredietnemer?

Docent

Mr. Kaj Strijbos
Mr. Kaj Strijbos, onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de rechtspraak over consumentenkrediet
 • Actueel en praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Knop Bekijken

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl