Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar De (on)aanvaardbaarheid van het niet (blijven) verstrekken van de zakelijke betaalrekening - april 2021

Knop Bekijken

Bent u voldoende op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom het opzeggen of weigeren van een zakelijke betaalrekening?

Banken mogen op basis van de Algemene Bankvoorwaarden een zakelijke bankrelatie opzeggen. Uit vaste rechtspraak volgt echter dat een opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar kan zijn.

Het komt daarbij steeds aan op een belangenafweging. Enerzijds de belangen van de bank om het witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan, anderzijds het belang van een zakelijke klant om over een betaalrekening te kunnen beschikken. Dit betekent dat wanneer partijen er onderling niet uitkomen, het aan de rechter is om in te grijpen bij een onterechte opzegging of weigering van de zakelijke betaalrekening.

In dit webinar gaat docent Maartje van der Beek in op de problematiek rondom het al dan niet opzeggen van een zakelijke betaalrekening. Ook bespreekt zij recente jurisprudentie over het opzeggen of het weigeren van een zakelijke betaalrekening.

Dit webinar is een vervolg op het webinar van 7 oktober 2020 over het recht op een zakelijke bankrekening. In dat webinar komt onder meer het cliëntenonderzoek, ook wel Customer Due Diligence (CDD), uitgebreid aan de orde.

Volg het webinar live op 8 april 2021 van 10:00 tot 11:00 uur, of kies na 8 april 2021 zelf een moment om het webinar terug te kijken. U kunt ook het webinar van 7 oktober 2020 nog terugkijken.

Na afloop kent u de achterliggende redenen voor banken om een zakelijke betaalrekening op te zeggen of weigeren te verstrekken. Ook weet u welke omstandigheden de belangenafweging inkleuren en waarvoor in een kortgedingprocedure wel of geen ruimte is.

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

  • Welke (tussen)oplossingen zijn denkbaar om te voorkomen dat partijen moeten procederen over het (blijven) verstrekken van een zakelijke betaalrekening?
  • Welke eisen mag een bank dan aan de klant stellen om een verhoogd integriteitsrisico tegen te gaan en waaraan de klant moet meewerken om een opzegging te voorkomen?
  • Welke omstandigheden kleuren de belangenafweging door de rechter in?
  • Onder welke omstandigheden kan een bank toch gehouden worden een zakelijke betaalrekening te verstrekken?
  • En tevens behandeling van door deelnemers ingestuurde geanonimiseerde en niet gepubliceerde uitspraken.

Inleveren geanonimiseerde of niet gepubliceerde uitspraken

Door op dit formulier te klikken kunt u uw geanonimiseerde of niet gepubliceerde uitspraken toevoegen. De docent zal deze tijdens het webinar indien mogelijk behandelen.

Docent

Maartje van der Beek
Mr. Maartje van der Beek, advocaat BarentsKrans

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

  • Helder overzicht van jurisprudentie over het niet (meer) kunnen beschikken over een zakelijke betaalrekening
  • Praktijkgericht met mogelijke oplossingsrichtingen
  • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
  • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Knop Bekijken

Aanvullende cursusdocumentatie

Bekijk hier aanvullende cursusdocumentatie, jurisprudentie en leestips n.a.v. het webinar.

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer een uur na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl