De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Opzegging van kredietovereenkomsten - Januari 2024

 • Doelgroep: Advocaten
 • Datum en tijd: 18 januari 2024 van 10.00 uur - 11.00 uur | of na 18 januari 2024 op een zelfgekozen moment
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Insolventierecht

Inschrijven

Heeft u de ontwikkelingen rondom de beëindiging van een kredietovereenkomst gevolgd?

Dit webinar gaat over de beëindiging van zakelijke kredietovereenkomsten door de bank. Ter introductie van het thema bespreekt de docent de verschillen en overeenkomsten tussen de twee basisvormen van bancaire kredietovereenkomsten: de overeenkomst van geldlening en de rekening-courantkredietovereenkomst. Vervolgens gaat hij in op het relevante wettelijke kader met betrekking tot de kredietovereenkomst. Aandacht is er ook voor de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering en de eerste evaluatie van dit zelfreguleringsinstrument.

De ontwikkeling van de bijzondere zorgplicht van de bank jegens kleine(re) ondernemers komt eveneens aan bod. Wat zijn de verschillende omstandigheden die een rol spelen bij de bepaling van de omvang van de zorgplicht? De docent gaat daarnaast in op het verschil tussen opeisen en opzeggen van de kredietovereenkomst door de bank. Ook bespreekt hij in dit kader de bevoegdheid van de bank tot beëindiging.

Wanneer een bank een overeenkomst beëindigt, kan het zijn dat de voorzieningenrechter moet toetsen of deze beëindiging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. In de jurisprudentie wordt een flink aantal feiten en omstandigheden genoemd die in dat geval relevant kunnen zijn. Welke feiten en omstandigheden dat zijn, hoort u in dit webinar. En wat zijn de gevolgen van een ongeldige opzegging of opeising?

Volg het webinar live op 18 januari 2024 van 10.00 tot 11.00 uur, of kies na deze datum zelf een moment om het webinar terug te kijken.

Na afloop bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom de zakelijke kredietovereenkomst.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wet- en regelgeving
 • Het verschil tussen opeising en opzegging
 • Verschillen tussen overeenkomsten van geldlening en rekening-courantkredietovereenkomsten
 • Bevoegdheid tot beëindiging
 • Toetsing van de uitoefening van een beëindigingsbevoegdheid: maatstaf, omstandigheden
 • Gevolgen van een geldige en van een ongeldige opzegging of opeising

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR 24 november 1927, ECLI:NL:HR:1927:273, NJ 1927/390 m.nt. E.M. Meijers (Anneveld/ Van Dijk)
 • Hof Arnhem 18 februari 2003, ECLI:NL:GHARN:2003:AF5233JOR 2003/267 (Rabobank/ Aarding)
 • HR 10 oktober 2014, ECLI:NL:HR:2014:2929JOR 2015/8 m.nt. R.I.V.F. Bertrams (ING/De Keijzer)
 • Hof Den Bosch 18 augustus 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:3245JOR 2015/333 m.nt. T.H.D. Struycken & B.W. Wijnstekers
 • HR 30 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2228JOR 2016/354, m.nt. A.J. Verdaas (Schonk/Bijlhout)
 • Conclusie AG Wissink bij HR 1 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3055JOR 2018/71, m.nt. F.M.A. ’t Hart, ECLI:NL:PHR:2017:1057
 • HR 2 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:141JOR 2018/140 m.nt. G.J.M. Verburg (Goglio/ SMQ Group)
 • HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1274 (Promontoria)

Verder lezen?

 • von Bar, E. Clive & H. Schulte-Nölke (eds), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR), IV.F-1:101
 • K. Heemrood-van Dijk, De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering: het eerste evaluatierapport, FIP 2022/153
 • A.J. Verdaas, De bancaire kredietovereenkomst, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2018
 • D. Busch, ‘De toekomst van de bijzondere zorgplicht in de financiële sector’, NJB 2020/424

Docent

Verdaas, Ronald
Mr. Ronald Verdaas, zelfstandig advocaat, senior onderzoeker Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R) van de Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Inzicht in de verschillen tussen overeenkomsten van geldlening en rekening-courantkredietovereenkomsten
 • Heldere duiding van de jurisprudentie rondom de beëindiging van een kredietovereenkomst
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Inschrijven

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied