De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Pandrecht op aandelen - januari 2023

 • Doelgroep: Advocaten, (Kandidaat-)Notarissen, Bankmedewerkers (bankiers, bankjuristen en risicomanagers), Herstructureringsdeskundigen
 • Opgenomen in: januari 2023 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 100,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Aandelenverpanding, Pandrecht, Herstructurering, Pandhouder, Pandexecutie

Knop Bekijken

Spijker uw kennis bij over het pandrecht op aandelen

Pandrecht op aandelen is tegenwoordig een veel gebruikte zekerheid bij financiering. De laatste tijd zijn er steeds meer voorbeelden van bekende herstructureringen waarbij het pandrecht op aandelen het scharnierpunt vormde.

Doorziet u de knelpunten bij de executie van verpande aandelen?

En heeft u inzicht in de rol van een pandrecht op aandelen binnen een breder zekerheidspakket? In dit webinar gaat de docent uitgebreid op deze vragen in. Daarbij betrekt hij uiteraard de actuele ontwikkelingen. De rechtbank Amsterdam oordeelde bijvoorbeeld onlangs dat een pandhouder tijdens een WHOA-afkoelingsperiode niet enkel de aandelen niet mocht executeren, maar ook geen gebruik mocht maken van het stemrecht dat op hem was overgegaan. Wat is de impact van deze uitspraak op de praktijk?

Ook komen veelgemaakte fouten en valkuilen aan bod. Zo spreken financiers bij aandelenverpanding soms te weinig af, waardoor het pandrecht uiteindelijk niet de zekerheid biedt die ze hadden verwacht. En bij een pandrecht op aandelen ter zekerheid van concernfinanciering ligt de fout op de loer om onvoldoende onderscheid te maken tussen de pandgever-moedervennootschap en de dochtervennootschap waarvan de aandelen zijn verpand. Daardoor kun je uit het oog verliezen wiens belangen horen te prevaleren wanneer ze botsen.

Na afloop van het webinar heeft u gedegen kennis over het pandrecht op aandelen en kunt u hoofd- van bijzaken scheiden bij het uitonderhandelen en opstellen van aktes van aandelenverpanding.

Vragen waarop u een antwoord krijgt:

 • Welke afspraken maakt een pandrecht op aandelen ‘comfortabel’ voor een financier?
 • Mag een pandhouder met stemrecht bestuurders ontslaan?
 • Welke rol speelt het vennootschappelijk belang bij de executie van verpande aandelen?
 • Wat is een zogenoemde ‘debt for equity swap’, en is dat bij pandexecutie van aandelen toegestaan?

Docent

Hutten, Tom
Mr. Tom Hutten, Promovendus Financiering, Zekerheden en Insolventie Radboud Universiteit Nijmegen en Associate Allen & Overy

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Inzicht in de problematiek rondom verpanding van aandelen
 • Toegankelijk en praktisch
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied