De universitaire opleider voor scherpe juristen

Webinar Taken en bevoegdheden curator en rechter-commissaris - december 2022

 • Doelgroep: Curatoren, Rechter-commissarissen, Advocaten, Juristen
 • Opgenomen in : december 2022 | nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50 (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: Faillissement, Milieubelang/boedelbelang, Aansprakelijkheid, Gezondheidszorg/Boedelbelang

Knop Bekijken

Hoe gaat u om met botsende belangen in een faillissement?

Tegen de verwachting in bleef het aantal uitgesproken faillissementen in de coronaperiode historisch laag. Maar als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stijgende energie- en overige kosten, is de verwachting dat het aantal faillissementen vanaf de tweede helft van 2022 alsnog fors zal toenemen. Curatoren en rechtbanken moeten zich gereedmaken om deze stijging op te vangen. Daar hoort uiteraard actuele kennis van hun taken en bevoegdheden bij. In dit webinar geven de docenten daarvan een uitgebreid en actueel overzicht, want er zijn duidelijke veranderingen ten opzichte van een aantal jaar geleden.

Zo hebben curatoren in toenemende mate te maken met belangen van maatschappelijke aard. Denk aan privacybelangen, werknemersbelangen, milieubelangen, etc. En van rechters-commissarissen wordt steeds meer wordt verwacht als toezichthouder. Door alle ontwikkelingen is het belangrijk voor de curator en de rechter-commissaris om de grenzen van elkaars taken en bevoegdheden goed te kennen. Maar in de praktijk blijkt nogal eens dat de curator onbekend is met de taken, bevoegdheden en werkwijze van de rechter-commissaris, dat kan leiden tot miscommunicatie. En een onjuiste uitvoering van taken of bevoegdheden kan voor de curator leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid.

Na afloop heeft u zicht op de diverse taken en bevoegdheden van de curator en de rechter-commissaris en op de discussies die spelen over de actuele veranderingen hierin als gevolg van (maatschappelijke) belangen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wettelijke taken van de curator, zoals beheer en vereffening van de boedel
 • Zorgdragen voor belangen van maatschappelijke aard door de curator, zoals werkgelegenheid, AVG, milieu, fraude en gezondheidszorg
 • De botsing van belangen van schuldeisers en andere belangen waarmee de curator te maken krijgt. Dat geldt ook voor de botsing van het collectieve belang en het individuele belang.
 • Wettelijke bevoegdheden van de curator zoals horen, binnentreden, opvorderen administratie bij failliet en bij derden, etc.
 • Onderscheid rechter-commissaris en de rechtbank
 • Relatie rechter-commissaris en de curator
 • De rol van de rechter-commissaris
 • Verschillende toestemmingen die worden gegeven door de rechter-commissaris en hoe daarmee om te gaan

Docenten

Jansen, Bert
Mr. Bert Jansen, advocaat Dommerholt Advocaten NV en docent Insolventierecht, promovendus Radboud Universiteit

Mr. drs. Jacqueline Frima, senior-rechter en teamvoorzitter team insolventie rechtbank Rotterdam

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • Een uitgebreid en actueel overzicht van de taken en bevoegdheden van de curator en de rechter-commissaris
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied