Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) - juli 2020

 • Doelgroep: Advocaten, juristen en bankmedewerkers
 • Niveau: Verdiepend
 • Opgenomen in:  juli 2020 | nu te bekijken
 • Punten: 2 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 200,-  (vrijgesteld van btw)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels.

bekijken

Dit webinar bestaat uit drie delen.

In het eerste deel, gaat Ruud Hermans in op de belangrijkste aanleidingen voor de WHOA. Hij bespreekt het wetgevingstraject plaatst de WHOA in een internationaal perspectief van herstructureringswetgeving. Daarbij komt ook aan bod de verhouding tot de EU-Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie. Hermans bespreekt op bondige wijze de inhoud van de wet en geeft een overzicht gegeven van de procedure en de mogelijke akkoorden die kunnen worden aangeboden. Ten slotte behandelt Hermans de verschillen tussen de openbare en de besloten WHOA-procedure en de mogelijkheden tot wijziging van de rechten van schuldeisers jegens groepsvennootschappen.

In het tweede deel, dat Anne Mennens verzorgt, staan governance, klassenindeling en stemming centraal. Allereerst wordt de verhouding tussen de schuldenaar, herstructureringsdeskundige en observator behandeld. Mennens gaat in deze uitleg onder meer in op de geschillenregeling en de maatwerkbepaling. Daarna worden de afkoelingsperiode en de mogelijkheid tot herstructurering van overeenkomsten besproken. Ten slotte komen de klassenindeling en de stemming aan bod, waarbij onder meer wordt ingegaan op de stemgerechtigdheid en de vereiste meerderheid.

Het derde deel, door Michael Veder, gaat uitgebreid in op het homologatieverzoek en de verschillende algemene en aanvullende weigeringsgronden waarop de rechtbank het homologatieverzoek kan weigeren. Ten slotte bespreekt Veder de rol van de rechter in de WHOA-procedure.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • de in de WHOA opgenomen klassenindeling
 • stemming en homologatie
 • de rol van de herstructureringsdeskundige en de observator
 • de in de WHOA voorziene afkoelingsperiode
 • de mogelijkheden om garantieverplichtingen te herstructureren en overeenkomsten aan te passen

Docenten

Prof. mr. Ruud Hermans
Prof. mr. Ruud Hermans, CPO-hoogleraar Geschiloplossing in de (inter)nationale privaatrechtelijke praktijk, Radboud Universiteit, en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Mr. Anne Mennens
Mr. Anne Mennens, advocaat Wijn & Stael Advocaten N.V.

Prof. mr. Michael Veder
Prof. mr. Michael Veder, hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder insolventierecht, Radboud Universiteit, en advocaat/adviseur RESOR N.V.

Waardering

7,9

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

 • De belangrijkste elementen van de WHOA helder op een rij
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Geen reistijd

bekijken


Aanvullende cursusdocumentatie

Bekijk hier aanvullende cursusdocumentatie, jurisprudentie en leestips n.a.v. het webinar.

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl