De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Cursus Grondbeleid, gebiedsontwikkeling en de transitie van het landelijk gebied

 • Doelgroep: Juristen en beleidsmedewerkers grondzaken, vastgoed en ruimtelijke ordening werkzaam bij gemeenten, provincies, het Rijk en waterschappen. Locatie ontwikkelaars werkzaam bij marktpartijen. Gemeentejuristen, bestuursrechtjuristen, advocaten, grondzakenadviseurs, rentmeesters en andere vastgoedprofessionals betrokken bij gebiedsontwikkelingen en transitie van het buitengebied
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 14 juni 2023 van 09.30 uur tot 17.00 uur en 21 juni 2023 van 09.15 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Vergader- en Conferentiecentrum Soeterbeeck in Deursen-Dennenburg (bij Ravenstein)
 • Aantal: Maximaal 25 deelnemers
 • Punten: 13 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 965,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Omgeving en Vastgoed, grondbeleidinstrumenten, omgevingswet, onteigenen

inschrijven

Hoe realiseert u tijdig gewenst ander grondgebuik door inzet van grondbeleid

Grondbeleid is een zeer actueel thema. Voor de overheid ligt er een belangrijke opgave voor de transitie van het buitengebied en voor gebiedsontwikkeling voor onder meer extra woningbouw. Op basis van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt gebiedsgericht gewerkt aan natuur, water en klimaat, maar met het veranderen van het grondgebruik hangt onlosmakelijk samen dat inbreuk wordt gemaakt op bestaande gebruiks- en eigendomsrechten.

Met het voeren van gericht grondbeleid waarin de verschillende grondbeleidsinstrumenten in onderlinge samenhang worden toegepast, is het mogelijk om het gewenste andere grondgebruik tijdig te realiseren. Daarvoor is uiteraard kennis van deze instrumenten essentieel. In deze cursus komen die uitgebreid aan bod. Een meerwaarde bij het voeren van grondbeleid is het hebben van een helikopterview en overzicht.

De docenten behandelen de onderwerpen praktijkgericht en haken in op de actualiteit. Een actuele ontwikkeling is bijvoorbeeld dat verschillende overheden grondbanken instellen en dat er wordt gesproken over het mogelijk maken van een voorkeursrecht voor agrarische grond.

Na afloop heeft u specifieke kennis over de rol van het grondbeleid bij gebiedsontwikkelingen en de transitie van het buitengebied. U kunt daarmee beleidsmatige en strategische keuzes maken en uw onderhandelingspositie inschatten. Zowel in een rol bij de overheid als adviseur van grondeigenaren en gebruikers, die met overheidsingrijpen worden geconfronteerd.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Het grondrecht ‘eigendom’
 • Belang onderscheid wel of niet rendabele bestemmingen
 • Stand van zaken grondpolitiek en grondbeleid
 • Inzet strategische en operationele grondbeleidsinstrumenten
 • Planmatige minnelijke verwerving
 • Vestigen voorkeursrecht
 • Sluiten realisatieovereenkomst met aandacht voor privaatrechtelijke en publiekrechtelijke kosten
 • Gedoogplichten
 • Onteigenen en volledige schadeloosstelling
 • Landinrichting; landelijke en stedelijke kavelruil
 • Planschade

Docenten

Sluysmans, Jacques
Prof. mr. Jacques Sluysmans, hoogleraar Onteigenings- en belemmeringsrecht Radboud Universiteit en partner Van der Feltz advocaten

Rheinfeld, Jeroen
Prof. mr.  Jeroen Rheinfeld, vennoot FBN Juristen, vennoot Instituut voor Agrarisch Recht Wageningen, universitair docent Radboud Universiteit en bijzonder hoogleraar agrarisch recht Rijksuniversiteit Groningen

Ir. Diana Frikkee MRIC S RT, Grondzakendeskundige, Rentmeester NVR, Register-Taxateur, Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Mr. Peter Overwater, rentmeester en grondzakenjurist, Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Janny Gerritsen, Senior Beleidsadviseur Bodemdaling/CO2-emissie reductie en Groene Hart/NOVEX-gebied, Provincie Noord-Holland

Mr. Frank Mulder, advocaat/partner Van Benthem & Keulen

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

13 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Een helder overzicht van de verschillende grondbeleidsinstrumenten in onderlinge samenhang bezien
 • Praktijkgericht en actueel
 • In 2 dagen uitgebreide kennis op het gebied van grondbeleid en gebiedsontwikkelingen

inschrijven

Voor € 535,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 535,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied