Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Webinar Aanbesteding & Staatssteun

 • Doelgroep: Advocaten
 • Opgenomen in: maart 2021 | nu te bekijken
 • Punten: 2 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 137,50,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: omgeving & vastgoed, staatssteunrisico, aanbestedingsrecht, gebiedsontwikkeling

Inschrijven

Minimaliseer staatssteunrisico’s en wees goed voorbereid op aanbestedingsprocedures

Bij gebiedsontwikkeling spelen twee belangrijke thema’s een rol: staatssteun en aanbesteding. Beide thema’s komen aan bod in dit webinar.

In het onderdeel aanbestedingsrecht geeft docent Marc Houweling u inzicht in het aanbestedingsrechtelijke kader van gebieds- en projectontwikkeling. Aan de hand van de drie hoofdactiviteiten van gebiedsontwikkeling – planontwikkeling, grondexploitatie en opstal-/vastgoedexploitatie – licht hij toe waarmee u aanbestedingsrechtelijk rekening moet houden in uw projecten.

In het onderdeel staatssteun gaat docent Ruben Wiegerink in op het minimaliseren van staatssteunrisico’s bij gebiedsontwikkeling. Staatssteun speelt hierbij namelijk een steeds grotere rol. Zowel overheden als projectontwikkelaars hebben een groot belang om de toekenning van ontoelaatbare staatssteun te voorkomen. Ontoelaatbare staatssteun moet immers worden terugbetaald aan de overheid.

Regelmatig wordt er niet (op tijd) aan gedacht dat sprake is van toekenning van een voordeel dat tot (ontoelaatbare) staatssteun leidt. Ook komt het voor dat de overheid bepaalde beleidsdoelstellingen niet realiseert omdat zij bang is voor toekenning van ontoelaatbare staatssteun. Belangrijk is dan om de faciliteiten te kennen die ontoelaatbare staatssteun kunnen voorkomen.

Beide docenten werken met praktijkvoorbeelden. Uiteraard komt ook recente jurisprudentie aan bod.

Na afloop van het webinar kunt u beter onderkennen dat zich een mogelijk staatssteunrisico voordoen en heeft u mogelijke oplossingen tijdig paraat. Ook kent u de basisbeginselen van het aanbestedingsrecht.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • De basisbeginselen van het aanbestedingsrecht
 • Aanbestedingsrecht bij planontwikkeling, grondexploitatie en opstal-/vastgoedexploitatie
 • Het minimaliseren van staatssteunrisico’s bij gebiedsontwikkeling
 • De criteria voor ontoelaatbare staatssteun
 • De faciliteiten die ontoelaatbare staatssteun kunnen voorkomen (AGVV, DAEB)
 • De verstrekkende gevolgen die staatssteun kan hebben voor de tussen overheden en projectontwikkelaars gesloten overeenkomsten

Docenten

Mr. Ruben Wiegerink
Mr. Ruben Wiegerink, advocaat Van der Feltz Advocaten

Mr. Marc Houweling
Mr. Marc Houweling, advocaat Van der Feltz Advocaten

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

2 PO-punten

Daarom dit webinar

 • Het staatssteunrecht helder in kaart gebracht
 • Actueel en praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen
 • Gemakkelijk te volgen vanaf uw werkplek of thuis

Inschrijven

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of (als dat niet schikt) later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied