De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus Bestuurdersaansprakelijkheid

 • Doelgroep: Advocaten, notarissen, juristen
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 14 november 2023 van 09.30 uur tot 16.45 uur
 • Locatie: Atrium Meeting Centre, Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 6 PO-punten NOvA, KNB
 • Prijs: € 655,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Ondernemingsrecht, faillissement, milieuovertredingen, aansprakelijkheid, bestuurders

inschrijven VOLTEKEND

Bent u goed op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom bestuurdersaansprakelijkheid?

Op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er diverse belangrijke actuele ontwikkelingen. In deze cursus gaan de docenten daar uitgebreid op in. Aan de orde komen bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen, in faillissement, wegens selectieve betaling en betalingsonwil, en bij milieuovertredingen. Ook maken de docenten een vergelijking tussen de verschillende wetenschapscriteria die in de recente jurisprudentie zijn gehanteerd in verband met de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders jegens de vennootschap, crediteuren en aandeelhouders.

Daarnaast bespreken ze veelgemaakte fouten en valkuilen. Een veel gemaakte fout in algemene zin is bijvoorbeeld dat in bestuurdersaansprakelijkheidszaken onvoldoende gesteld wordt over de geobjectiveerde wetenschap van de betrokken bestuurder op het betrokken moment. In zaken over aansprakelijkheid op grond van 2:138/248 BW gaat het in de praktijk wel mis bij de toepassing van de bewijsvermoedens van lid 2 van die artikelen.

En er zijn meer valkuilen als het gaat om bestuurdersaansprakelijkheid. In zaken over uitkeringen wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat ook de aandeelhouder aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van de onrechtmatige uitkering. Daar waar het gaat over selectieve betalingen is een bekende misvatting dat betalingen na een bepaalde peildatum in beginsel onrechtmatig zouden zijn. En bij milieuovertredingen is een discussiepunt of de kosten van bestuursrechtelijke handhaving (boete, last onder dwangsom en bestuursdwang) op de bestuurder kunnen worden verhaald.

Een van de belangrijkste vragen daarnaast is of de bestuurder persoonlijk als overtreder van een milieurechtelijke norm kan worden gezien en welke criteria in dat geval moeten worden gehanteerd voor de beoordeling van zijn aansprakelijkheid.

Na afloop van de cursus heeft u op elk genoemd onderwerp een diepgaand begrip van de actuele stand van het recht inclusief de heersende opvatting in de wetenschap, en waar relevant van de toekomstige ontwikkelingen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij uitkeringen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement (art. 2:138/248 BW)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid wegens selectieve betaling en betalingsonwil
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij milieuovertredingen
 • Het wetenschapscriterium bij bestuurdersaansprakelijkheid

Docenten

Karapetian, Arpi
Mr. dr. Arpi Karapetian, universitair docent Rijksuniversiteit Groningen

Bekkum, Jaron van
Mr. Jaron van Bekkum, advocaat en partner bij Lemstra Van der Korst

Barneveld, Jaap
Prof.mr. Jaap Barneveld, partner de Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar RUG

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

6 PO-punten          KNB-logo

Daarom deze cursus

 • De actuele ontwikkelingen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid helder en diepgaand uiteengezet
 • Actueel en praktijkgericht
 • Aandacht voor veelgemaakte fouten en valkuilen

inschrijven VOLTEKEND

Voor € 845,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van € 845,- volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied