De universitaire opleider voor scherpe juristen

Cursus De stichting in een nieuw krachtenveld

 • Doelgroep: Advocaten, notarissen, rechters, bedrijfsjuristen, juristen werkzaam bij overheid en ngo’s
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 16 mei 2024 van 13.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: Amsterdam
 • Aantal: Maximaal 35 deelnemers
 • Punten: 3 PO-punten NOvA en KNB
 • Prijs: € 459,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Stichting, WBTR, Wwft, governance, ANBI, UBO

inschrijven

Weet u aan welke gewijzigde regels stichtingen moeten voldoen?

Stichtingen moeten aan steeds meer regels voldoen. De tendens is om de stichting meer te reguleren in de richting van de regelingen voor kapitaalvennootschappen Een voorbeeld daarvan is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking is getreden. Op grond van de WBTR zijn de regels voor de governance (goed bestuur en toezicht) bij stichtingen ingrijpend gewijzigd. De overgangsperiode loopt af op 1 juli 2026. Ook zijn er regels over administratieverplichtingen die voor alle stichtingen gelden, dus niet alleen voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ondanks de toegenomen regulering is de rechtsvorm nog steeds gevoelig voor misbruik en verdient aandacht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De docenten gaan uitgebreid in op de gewijzigde regelgeving voor stichtingen en de rechtspraak daarover. Ook komen voor de praktijk lastige kwesties aan bod zoals het vaststellen van een UBO bij een stichting, al dan niet in internationale verhoudingen. In wetgeving rondom de Wwft en het UBO-register wordt de stichting verschillend behandeld. In Nederland wordt de stichting als rechtspersoon behandeld terwijl die in andere jurisdicties nogal eens gelijkgesteld wordt met een trust. Dat wijkt af van de Nederlandse situatie en heeft vergaande consequenties bij het vaststellen van UBO's in een structuur, niet alleen bij een stichting maar ook van vennootschappen waarbij een stichting bijvoorbeeld aandeelhouder is.

Na afloop is uw kennis up-to-date over de actuele regelgeving, rechtspraak en de praktijk van het stichtingenrecht in nationale en internationale context.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • De nieuwe regels van de WBTR en de rechtspraak op basis daarvan
 • Verslaggevingsverplichtingen
 • Wwft en UBO-register
 • ANBI-status
 • Stichting in de pensioensector
 • (enquêteprocedures bij) de STAK
 • Andere soorten stichtingen (zoals steunstichtingen)

Docenten

Snijder-Kuipers, Birgit
Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit

Solinge, Gerard van
Prof. mr. Gerard van Solinge, hoogleraar ondernemingsrecht Radboud Universiteit 

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

3 PO-punten

Daarom deze cursus

 • Helder overzicht van de gewijzigde regelgeving voor stichtingen
 • Afwisseling tussen theorie, praktijk en actualiteit
 • Inzicht in regelgeving voor stichtingen in internationale context

inschrijven

Voor € 1.041,- extra kunt u een jaar lang onbeperkt cursussen volgen

Wilt u meerdere cursussen volgen? Dan is het Altijd scherp-abonnement interessant: hiermee kunt u 12 maanden lang onbeperkt onderwijs volgen voor een vast bedrag van € 1.500,-. Als u zich dus wilt inschrijven voor bovenstaande cursus kunt u er ook voor kiezen om u eerst aan te melden voor het abonnement. Voor een extra bedrag van €1.041,-volgt u dan niet alleen deze cursus, maar kiest u een jaar lang onbeperkt cursussen en webinars uit ons uitgebreide aanbod.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied