De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Gratis webinar: Juridische implicaties van de sancties tegen Rusland

 • Doelgroep: Advocaten, fiscalisten, curatoren, notarissen, bedrijfsjuristen, accountants.
 • Datum en tijd: Juli 2022 | nu te bekijken
 • PO Punten: aan dit webinar zijn geen punten verbonden
 • Trefwoorden: EU-Sancties, 2014 Verordening, VN-Sancties, Autonome sancties, ubo

Dit webinar wordt u gratis aangeboden
Het CPO heeft kennisdeling voor de rechtspraktijk hoog in het vaandel staan. Daarom bieden we geregeld gratis kennis en inspiratie via de CPO Academy, het kennisplatform van het CPO. CPO-cursisten, docenten, relaties en overige belangstellenden kunnen kosteloos deelnemen aan dit speciale webinar.

bekijken Dit webinar is tot en met 30 juni 2023 te bekijken.

Voorkom het overtreden van de sancties tegen Rusland

Als reactie op de oorlog in Oekraïne zijn verschillende sancties tegen Rusland afgekondigd. Elke juridische dienstverlener kan daarmee te maken krijgen: gewenst en ongewenst. Advies uitbrengen kan al een overtreding van de sancties zijn. Maar er is nauwelijks Nederlandse jurisprudentie, zodat begrippen als het strafbare ‘omzeilen’ of ‘direct of indirect’ of ’adviseren’ vaak onvoldoende duidelijk zijn. Waar ligt de grens tussen advies en juridische bijstand om toe te lichten wat had moeten gebeuren en welke risico’s er aan de voldongen feiten kleven?

De docenten gaan in op de implementatie van de sancties tegen Rusland in Nederland. Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreken ze de actuele ontwikkelingen. Hoe kunnen bevroren tegoeden worden geconfisqueerd en aangewend voor slachtoffers? Zijn daarvan al voorbeelden en zo ja, hoe verhoudt deze inbreuk zich met het ongestoord genot van eigendom ex art. 17 EU Handvest van de Grondrechten? In dit kader komen eveneens gecompliceerde eigendomsconstructies aan bod. De docenten bespreken de achtergrond van deze constructies en de mogelijkheden om die te doorgronden en de ubo te achterhalen. Ook gaan ze in op recente jurisprudentie over het bevriezen van tegoeden.

Na afloop van dit webinar kent u de belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van de sancties tegen Rusland.

Heeft u een vraag?

U kunt uw vragen naar aanleiding van dit onderwerp aan ons doorgeven, zodat de sprekers hier rekening mee kunnen houden in de voorbereiding op het webinar. Ook tijdens het webinar is er ruimte voor vragen van deelnemers.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wat zijn sancties? De doelstellingen en vormen
 • VN-sancties vs. autonome sanctie
 • EU-sancties (algemeen): internationaal en EU-rechtskader, besluitvorming, rechtsbescherming en implementatie
 • EU-sancties regen Rusland (theorie)
 • Krachtlijnen van de 2014 Verordening, zoals gewijzigd
 • De implementatie van de sancties tegen Rusland in Nederland aan de hand van praktijkvoorbeelden
 • Terminologie uit de sanctieverordeningen die tot verwarring leidt
 • Overzicht van bevriezingen en andere maatregelen
 • Gecompliceerde eigendomsconstructies
 • Het bevoegde gerecht: het Hof van Justitie in Luxemburg
 • Recente jurisprudentie over de bevriezing van tegoeden

Docenten

Linden, over de, Heleen
Mr. drs. Heleen over de Linden, advocaat Rechta Advocatuur

Ryngaert, C.M.J. (Cedric)
Prof. dr. Cedric Ryngaert, hoogleraar internationaal recht Universiteit Utrecht

Daarom dit webinar

 • Een helder overzicht van de belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van de sancties tegen Rusland
 • Veel praktijkvoorbeelden

Deelname aan webinar

U maakt eenmalig een account bij Online Seminar aan en kiest een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Na inloggen kunt u het webinar live of later op een zelfgekozen moment bekijken. U dient aansluitend aan het webinar enkele meerkeuzevragen juist te beantwoorden om het deelnamecertificaat te ontvangen. Nadat u aan de toetscriteria heeft voldaan, ontvangt u ongeveer 30 minuten na afronding van de toets het certificaat per e-mail.

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl