De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Masterclass Contractenrecht - voorjaar 2024

 • Doelgroep: Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en gerechtsdeurwaarders
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 27 mei en 10 en 24 juni 2024 van 13.45 uur tot 20.00 uur
 • Locatie: BCN CSUtrecht
 • Aantal: Maximaal 30 deelnemers
 • Punten: 15 PO-punten NOvA, KNB en KBvG* bij het volgen van alle drie de modules | 10 PO-punten NOvA, KNB en KBvG* voor modules 1 en 2
 • Prijs: € 1.445,- voor alle drie de modules | € 995,- voor module 1 en 2. Beide pakketten zijn inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
 • Deze cursus valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: Verbintenissenrecht, Contracten, Bewijsproblematiek, Algemene voorwaarden

inschrijven Module 1,2 en 3

inschrijvenknop Module 1 en 2

Voorkom veelgemaakte fouten bij het maken van contracten

Wilt u meer inzicht in het maken en beoordelen van contracten? In deze masterclass behandelen de docenten de wisselwerking tussen het materiële recht, de procesrechtelijke aspecten en de praktijk van het contractenrecht. U leert als contractenmaker methoden van aanpak die u zoveel mogelijk buiten de gevarenzone houden. Het grootste gevaar voor u als contractenmaker is het gebruik van algemene voorwaarden. Standaardbedingen missen namelijk haast 'standaard' het wezen van de voorliggende casus en wat in die casus rechtens geldt.

Centraal staan de valkuilen bij veel voorkomende voorwaarden in contracten, versterking van nakoming en algemene voorwaarden. U kunt uw praktische werkwijze toetsen en verbreden, en leert contractuele bedingen beoordelen en opstellen. U krijgt antwoord op de vraag welke grenzen en mogelijkheden de wet u geeft bij het redigeren van verschillende soorten clausules. Ook komen de bewijsrechtelijke aspecten van het contract uitgebreid aan bod.

Het is een dynamische masterclass met veel interactie tussen de docenten en de deelnemers. De docenten gaan in op praktijkcasus waarin u zich van tevoren al heeft kunnen verdiepen. Aan de hand van jurisprudentie en voorbeelden uit de rechtszaal besteden ze veel aandacht aan in de praktijk gemaakte fouten. We leren immers het meest van fouten, en dan bij voorkeur van de fouten van anderen!

Heeft u specifieke vragen over het contractenrecht of worstelt u met lastige praktijksituaties? We nodigen u uit om die voorafgaand aan de cursus al voor te leggen aan de docenten. Zij stemmen de inhoud van de masterclass daarop af. En wilt u zich extra goed voorbereiden op deze masterclass? Verdiep u dan van tevoren in de praktijkcasus die tijdens de cursus aan bod komen.

Na afloop bent u (nog) beter uitgerust voor het maken van contractuele bedingen: uw kennis is op peil, u kent de valkuilen en u heeft praktische tips voor uw dagelijkse praktijk.

De masterclass bestaat uit 3 modules van ieder 5 uur. De laatste module, bewijsrecht in het contractenrecht, is facultatief.

> Programma (pdf, 175 kB)

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Valkuilen bij veel voorkomende voorwaarden in contracten
 • Praktische handvatten bij het opstellen en beoordelen van contractuele bedingen
 • Redigeren van onder meer een boeteclausule, een eigendomsvoorbehoud, een kettingbeding, een ontbindende/opschortende voorwaarde, een prijsverhogingsbeding, een levertijdbeding en een exoneratieclausule
 • Versterking van nakoming
 • Algemene voorwaarden
 • Bewijsproblematiek in het contractenrecht

Docenten

Mr. dr. Hendrik Wammes
Mr. dr. Hendrik Wammes, raadsheer Gerechtshof Arnhem

Jan Spanjaard
Mr. drs. Jan Spanjaard, universitair docent Universiteit Utrecht en advocaat facily LAW advocatuur

Gerhard Rijken Gerhard
Mr. dr. Gerhard Rijken, raadsheer Gerechtshof Arnhem

Mr. dr. Sonja Kruisinga
Prof. mr. Sonja Kruisinga, hoogleraar Overeenkomstenrecht Open Universiteit Heerlen, Professional Support Lawyer Van Benthem & Keulen en raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Waardering

8,1

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

15 PO-puntenKNB-logo web

*Gerechtsdeurwaarders kunnen de KBvG-opleidingspunten bij de KBvG opvragen op basis van hun deelnamecertificaat.

Daarom deze cursus

 • De grenzen en mogelijkheden die de wet biedt bij het opstellen van een contract helder uiteengezet
 • U leert uw praktische werkwijze te toetsen en te verbreden
 • Praktische tips om de rechter te overtuigen en effectief tegenbewijs te leveren indien de inhoud van het contract niet spoort met datgene wat uw cliënt bij het ondertekenen voor ogen stond

inschrijven Module 1, 2 en 3

inschrijvenknop Module 1 en 2

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied