De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Seminar Modelakten Zonnepanelen

 • Doelgroep: Praktijkjuristen die werkzaam zijn in de duurzaamheids-, vastgoed- en investerings- en financieringspraktijk; het notariaat, bankjuristen, bedrijfsjuristen (o.a. in zonne-energiesector), de advocatuur en wetenschappers.
 • Niveau: Verdiepend
 • Datum en tijd: 4 juli 2023 van 12.30 uur tot 18.15 uur
 • Locatie: Villa JongeriusUtrecht
 • Aantal: Maximaal 100 deelnemers
 • Punten: 4 PO-punten NOvA
 • Prijs: € 245,- inclusief digitaal cursusmateriaal en borrel (vrijgesteld van btw)
 • Dit seminar valt binnen het Altijd scherp-abonnement
 • Trefwoorden: modelakten, zonnepanelen, financieringsproces, stimuleren duurzaamheidsinvesteringen

inschrijven

Past u de modelakten zonnepanelen op een juiste wijze toe?

Het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen en landbouwgronden speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Daarvoor zijn verschillende juridische constructies mogelijk. Om de financierbaarheid van deze zonneprojecten te vereenvoudigen en daarmee te bevorderen, zijn door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) modelakten opgesteld. De KNB is, op verzoek van de NVB, samen met enkele van haar leden nauw betrokken geweest bij het opstellen van deze modelakten.

De akten creëren vertrouwen. De algemene acceptatie leidt tot een besparing van tijd en geld voor de verschillende betrokken partijen in het financieringsproces. Op deze wijze willen de Nederlandse bankensector en de KNB bijdragen aan de verduurzaming van de samenleving.

Tijdens het Seminar Modelakten Zonnepanelen gaan de sprekers op interactieve wijze in op de diverse modelakten opstalrecht voor zonnepanelenprojecten. Aan de orde komen dakprojecten, erfpacht, lease en veldprojecten. Ze lichten lastige bepalingen uit en gaan daar inhoudelijk op in. Bij dakprojecten bij appartementsgebouwen komt de toestemming van de VVE aan bod, met de problematiek die daarmee samenhangt. Ook de financiering van de projecten wordt besproken: zowel vanuit het perspectief van de financier van de zonnepanelenexploitant als vanuit het perspectief van de financier van het gebouw van de eigenaar. Verder worden ervaringen uit de markt gedeeld. Wat kan de praktijk nog meer doen om duurzaamheidsinvesteringen te stimuleren?

Na afloop van dit seminar heeft u uw kennis verrijkt op het gebied van duurzaamheid en de rol die juristen daarin kunnen spelen. U kunt de modelakten zonnepanelen toepassen en weet hoe u moet omgaan met de lastige bepalingen.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Aandachtspunten gebruik akten
 • Diverse modelakten opstalrecht voor zonnepanelenprojecten: dakprojecten, erfpacht, lease en veldprojecten
 • Lastige bepalingen in de akten
 • Toestemming VVE bij dakprojecten appartementsgebouw en de problematiek die daarmee samenhangt
 • Financiering akten zonnepanelen vanuit het perspectief van de financier van de zonnepanelenexploitant en het perspectief van de financier van het gebouw van de eigenaar
 • Hoe zet je de financiering in een contract?
 • Alternatieven voor de modelakten, zoals opstalloos financieren
 • Is er behoefte aan meer standaardisatie? Bijvoorbeeld voor de huur van aanvullende opstalrechten en andere installaties zoals warmtepompen

Sprekers, o.a.:

Aertsen, Rik
Mr. dr. Rik Aertsen, Principal Legal Counsel ING Bank

Bartels, Steven
Prof. mr. Steven Bartels, hoogleraar Burgerlijk recht Radboud Universiteit

Kristel Heemrood – van Dijk,Senior Legal Counsel Triodos Bank Nederland

Bunt, van de Joris
Mr. Joris van de Bunt, Partner bij Quist Geuze Meijeren

Arnaud-Wilod-Versprille
Mr. Arnaud Wilod Versprille, notaris bij Olenz

Vonck, Fokke Jan
Prof. Mr. Fokke Jan Vonck, hoogleraar Notarieel goederenrecht Vrije Universiteit en of counsel Vastgoed Loyens & Loeff

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

4 PO-punten

Daarom dit seminar

 • Inhoudelijke bespreking van de verschillende modelakten opstalrecht zonnepanelen
 • Aandachtspunten voor het gebruik van lastige bepalingen in de modelakten
 • Kennisverrijking op het gebied van duurzaamheid

inschrijven

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied