De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Webinar Boetebeding

 • Doelgroep: Advocaten
 • Datum en tijd: nu te bekijken
 • Punten: 1 PO-punt NOvA
 • Prijs: € 77,50,- (btw-vrij)
 • Dit webinar valt binnen het Altijd scherp-abonnement en de CPO Webinarbundels
 • Trefwoorden: boetebeding, consumentenovereenkomst, schuldeiser, schadevergoeding

Knop Bekijken

Zet u het boetebeding voldoende effectief in?

Een boetebeding is voor de civiele contractspraktijk van groot belang. Met het koppelen van een boetebeding aan een prestatieverplichting stimuleer je dat partijen hun contractuele verplichtingen nakomen.

Het boetebeding, dat is geregeld in de artikelen 91 t/m 94 van Boek 6 BW, staat in dit webinar centraal. De docent bespreekt thema’s als de rol van het boetebeding in algemene voorwaarden, de verjaring van een boetebeding en de schadefixerende functie van een boetebeding. Verder krijgt u antwoord op de vraag wanneer een boete krachtens een boetebeding verbeurd wordt. En wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding? Een valkuil in dit kader is dat men zich niet altijd realiseert dat je bij een wanprestatie naast een boete in beginsel niet ook nog schadevergoeding kunt vorderen.

Ook gaat de docent in op actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie zoals de ambtshalve toetsing door de rechter van een boetebeding in een consumentenovereenkomst en de matiging van een verbeurde boete ex art. 6:94 lid 1 BW. Daarbij komen procesrechtelijke aspecten eveneens aan bod: welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Na afloop van het webinar heeft u uw kennis over het boetebeding uitgebreid en heeft u praktische handvatten om daarmee te werken bij het maken of het beoordelen van een overeenkomst.

Thema's die onder meer aan bod komen:

 • Wanneer wordt de boete krachtens het boetebeding verbeurd?
 • Boete naast (wettelijke) schadevergoeding
 • Boetebeding in algemene voorwaarden
 • Boetebeding en de Europese Richtlijn oneerlijke bedingen
 • De matiging van een verbeurde boete (art. 6:94 BW)
 • De verjaring van een boetebeding
 • Wat kan een schuldeiser vorderen in geval van een boetebeding?
 • Welke verweren kan een schuldenaar voeren tegen een gevorderde boete?

Docenten

Dammingh, Jaap
Mr. Jaap Dammingh, hoofddocent burgerlijk (proces)recht Radboud Universiteit

Kwaliteitsgarantie

Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.

1 PO-punt

Daarom dit webinar

 • De verschillende aspecten van het boetebeding helder uiteengezet
 • Praktijkgericht
 • Kies zelf een geschikt moment om het webinar te volgen

Knop Bekijken

Meerdere webinars volgen?

Met een CPO Webinarbundel kunt u een jaar lang volop online leren en uw kennis aanscherpen. Flexibel, gemakkelijk en voordelig.

Heeft u vragen?

Tel: (024) 361 24 09
E-mail: info@cpo.ru.nl

Bekijk meer cursussen en webinars op dit rechtsgebied