De universitaire opleider voor scherpe juristen

Jurisprudentie en leestips - Webinar Go-C Garantie

Overzicht inhoud webinar

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C-garantie) is een van de steunmaatregelen die de overheid heeft genomen om de invloed van de coronacrisis op de economie te dempen. Op 1 april 2021 was door banken 789 miljoen aan GO-C-kredieten verstrekt. De benutting van de GO-C-garantie is daarmee relatief beperkt. Slechts 1,1% van de bedrijven heeft gebruikgemaakt van de GO-C-garantie.

Van Weert bespreekt eerst wat de GO-C-garantie precies is. Kort gezegd is dit een garantie van 80 of 90% voor de financier van (middel)grote ondernemingen ten behoeve van een kredietbehoefte van een onderneming als gevolg van de coronacrisis. Hij bespreekt de hoofdlijnen van de GO-C-garantie en gaat in op de aanvraag, de verstrekking, het beheer en het beroep erop.
Daarna gaat Van Weert in op het probleem van moral hazard bij gegarandeerde financieringen. Hij bespreekt een aantal remedies tegen moral hazard die ook van toepassing zijn bij de GO-C-garantie. Aan de hand van een voorbeeld illustreert hij dat het voor een bank toch aantrekkelijk kan zijn om een GO-C-garantie in te bouwen.

Het is echter een onjuiste veronderstelling dat banken eenvoudigweg krediet verschaffen om de bestaande risico’s af te dekken. Dit komt door de kosten die verbonden zijn aan non-performing loans door de prudential backstop. Aan de hand van tabellen geeft Van Weert aan hoeveel extra kapitaal een bank moet aanhouden en wat voor effect NPLs hebben op het rendement van de bank.
Aan de hand van een aantal berekeningen toont Van Weert aan dat de aanvullende kosten van de NPL de risicodaling door de GO-C-garantie overstijgen. Vanuit een financieel perspectief is het dan ook niet zinvol voor de bank om een GO-C-garantie met financiering te verstrekken, behalve als die financiering voldoende kansrijk is.

Verder lezen?