De universitaire opleider voor scherpe juristen

Jurisprudentie en leestips - Webinar Internationale contracten en 'COVID-19-wetgeving'

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR 13 maart 1936, ECLI:NL:HR:1936:134NJ1936/280 (Goudclausule Koninklijke)
 • HR 13 maart 1936, ECLI:NL:HR:1936:140NJ1936/281 m.nt. E.M. Meijers (Goudclausule Bataafsche)
 • HR 11 februari 1938, ECLI:NL:HR:1938:132, NJ1938/787 m.nt. E.M. Meijers (Goldbonds Gemeente Rotterdam)
 • HR 28 april 1939, ECLI:NL:HR:1939:75, NJ1939/895 m.nt. E.M. Meijers (Goldbonds Messageries Maritimes)
 • HR 5 juni 1953, ECLI:NL:HR:1953:154, NJ 1953/613 (Melchers)
 • HR 12 januari 1979, ECLI:NL:HR:1979:AC2302, NJ 1980/526 m.nt. J.C. Schultsz (Surinaams deviezenrecht)
 • HvJ EG 9 november 2000, ECLI:EU:C:2000:605NJ 2005/332 m.nt. Th.M. de Boer (Ingmar)
 • HvJ EG 7 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:617, NJ 2010/1926 m.nt. Th.M. de Boer (ICF/Balkenende)
 • HvJ EU 18 oktober 2016, ECLI:EU:C:2016:774NJ 2018/205 (Griekenland/Nikiforidis)

Verder lezen?

 • Asser/Kramer & Verhagen 10-III 2015/749-756 en 895
 • Asser/Vonken 10-I 2018/57
 • I.V.F. Bertrams en S.A. Kruisinga, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag (R&P nr. CA9) 2018/6