Centrum voor Postacademisch Juridisch Onderwijs
Zoek in de site...

Jurisprudentie en leestips - Webinar Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Jurisprudentie en wetgeving

 • HR 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7799NJ 2006/230, m.nt. P. van Schilfgaarde (Groenmeijer/ Payroll)
 • HR 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1775JOR 2018/323 m.nt. P.J. van der Korst (Organik/ Dow)
 • Richtlijn 2019/1023 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende preventieve herstructureringsstelsels, betreffende kwijtschelding van schuld en beroepsverboden, en betreffende maatregelen ter verhoging van de efficiëntie van procedures inzake herstructurering, insolventie en kwijtschelding van schuld, en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 (Richtlijn betreffende herstructurering en insolventie)
 • Kamerstukkendossier WHOA

Verder lezen?

Literatuur

Download hier (pdf, 85 kB) de Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid tot homologatie van een onderhands akkoord (Wet homologatie onderhands akkoord).

De docenten wijzen de deelnemers graag op enkele artikelen die zijn verschenen naar aanleiding van het wetsvoorstel:

 • W.J. Bartstra, R.J. de Weijs & A.L. Jonkers, WHOA-Priority Rule en WHOA-initiatiefrechten: Gaten in schuldeiserbescherming bij reorganisaties, TvI 2020/15.
 • T.P. de Jong, Waarderen met de WHOA, FIP 2019/214.
 • A.L. Jonkers & R.C.M. van Moorsel, WHOA voor iedereen, verdeel de bankenbonus, Ondernemingsrecht 2019/168.
 • A.M. Mennens, Het dwangakkoord buiten surseance en faillissement (diss. Nijmegen) (Serie  OO&R, deel 118), Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • S.C.E.F. Moulen Janssen, De positie van aandeelhouders bij preventieve herstructureringen. In het bijzonder onder de Wet homologatie onderhands akkoord (diss. Nijmegen) (Serie VHI, deel 163), Deventer: Wolters Kluwer 2020.
 • S.C. Pepels, De WHOA als instrument voor (grensoverschrijdende) groepsherstructureringen, MvO 2020, p. 1-8.
 • N.W.A. Tollenaar, Het Wetsvoorstel Homologatie Onderhands Akkoord onder de loep genomen, TvI 2019/32.
 • P.M. Veder, Internationale aspecten van de WHOA: de openbare en de besloten akkoordprocedure buiten faillissement, FIP 2019/219.
 • F.M.J. Verstijlen, Ondersteunende voorzieningen in de WHOA, TvI 2020/4.
 • R.D. Vriesendorp & W. van Kesteren, De WHOA en de rechter: een leidraad, TvI 2019/36.