De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Jurisprudentie en leestips - Webinar WHOA en de reorganisatiewaarde

Overzicht inhoud webinar

Met de inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in 2021 heeft het begrip “reorganisatiewaarde” zijn intrede gedaan in de Nederlandse herstructureringspraktijk. In dit webinar bespreekt Van den Berg eerst de achtergrond en het doel van de WHOA, om daarna uitgebreid in te gaan op een aantal belangrijke vragen rondom het begrip reorganisatiewaarde.
Aan de hand van verschillende afbeeldingen en grafieken laat Van den Berg in de eerste plaats zien dat de reorganisatiewaarde in een WHOA-procedure niet gelijk is aan de ‘going concern waarde’ of de ‘liquidatiewaarde bij piece-meal verkoop’.

Hierna legt hij uit in welke gevallen het relevant is om de reorganisatiewaarde te (laten) berekenen. Ten behoeve hiervan bespreekt Van den Berg art. 375 lid 1 en 384 lid 4 Fw, gaat hij in op de parlementaire toelichting bij de bepalingen en de relevante rechtspraak. Hij concludeert dat de reorganisatiewaarde slechts een rol speelt bij akkoorden waarbij sprake is van ten minste één tegenstemmende klasse.

Tot slot gaat Van den Berg in op een aantal meer technische aspecten van de berekening van de reorganisatiewaarde. De reorganisatiewaarde lijkt vaak op de ondernemingswaarde, maar deze ondernemingswaarde wordt in sommige gevallen echter gecorrigeerd door de operationele schulden daarbij op te tellen. Waarom gebeurt dit en in welke gevallen is deze correctie nodig?

Jurisprudentie en wetgeving

Verder lezen?