De universitaire opleider voor scherpe juristen

Vragenformulier Gemeente Tilburg

Wij danken u voor het invullen van het formulier en sturen uw reactie door naar de docent. Daarna wordt de informatie verwijderd.


Waarom het enquêteformulier?

Om de docent in staat te stellen de inhoud van de cursus op uw kennisvraag af te stemmen, verzoeken we u het formulier in te vullen. Wij vragen u onder andere naar uw ervaring met het onderwerp van de cursus, de eventuele knelpunten die u in de praktijk tegenkomt en of er onderwerpen zijn waar de docent specifiek aandacht aan zou kunnen besteden. Deze informatie is voor de docent belangrijk bij de voorbereiding van de cursus. Zo kan hij bijvoorbeeld besluiten om de nadruk op een bepaald onderwerp te leggen of een extra praktijkcasus te behandelen waarmee uw vragen worden beantwoord. Het rendement van de cursus neemt zo voor u toe.