De universitaire opleider voor scherpe juristen

Vragenformulier medewerkers Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Veel dank voor het invullen van het formulier. Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Mocht je naar aanleiding van deze enquête vragen of opmerkingen hebben dan vernemen we die graag via pao@cpo.ru.nl