De universitaire opleider voor scherpe juristen
Zoek in de site...

Chronologisch cursusoverzicht

Schrijf u in voor:

Mei 2023

8 en 22 mei en 5 juni 2023: Masterclass Contractenrecht

Juni 2023

2 juni 2023: Webinar Actualiteiten Financiering, Zekerheden en Insolventie

7 en 14 juni 2023: Cursus EU Actieplan duurzame groei financieren: de stand van zaken

7 juni 2023: Webinar Actualiteiten Wwft

8 juni 2023: Online cursus Wwft in uw praktijk

8 juni 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten Bestuursrecht

9 juni 2023: NJV-Jaarcongres "Klare taal"

13 juni 2023: Cursus Overnamepraktijk voor advocaten en notarissen: het proces, de valkuilen en de uiteindelijke transactie

14 en 21 juni 2023: Cursus Grondbeleid, gebiedsontwikkeling en de Transitie van het Landelijk Gebied

20 juni 2023: Cursus Causaliteit & Schade

21 juni 2023: Online Kennissessie Waarheidsplicht in civiele procedures

21 juni 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten Privacy

21 juni 2023: Vooraankondiging Webinar AVG en handhaving

27 juni 2023: Terugkommiddag Leergang Onteigeningsrecht

29 June 2023: Online course Negotiation and binding contracts

29 juni 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten UBO-registers

29 en 30 juni 2023: Opleiding Juridische Herstructureringsdeskundige

Juli 2023

3 juli 2023: Cursus Ruimtelijke ontwikkeling en stikstof

4 juli 2023: Seminar Standaardakte Zonnepanelen

September 2023

september 2023: Webinar Vragen van de bank vanwege cliëntenonderzoek

6 en 7 september, 4 en 5 oktober en 3 november 2023: Leergang Onteigeningsrecht

13 en 27 september en 4 oktober 2023: Online dispute resolution

14 september 2023: Opleiding Insolventierecht voor curatoren

21 september 2023: Vooraankondiging Webinar Tijdelijkheid van uitzendarbeid

28 september 2023: Online cursus Wwft: kantoorbeleid

Oktober 2023

2 oktober 2023: Cursus Actualiteiten ICT-recht

2 oktober 2023: Cursus Actualiteiten Verbintenissenrecht

4 oktober 2023: Vooraankondiging Webinar Dagvaarding

4 oktober 2023: Vooraankondiging Webinar Conclusie van antwoord

4 oktober, 1 en 22 november 2023: Programma AI meets Law

5 oktober 2023: Cursus ESG voor Juristen

5 en 12 oktober 2023: Cursus Actualiteiten Aansprakelijkheid & litigation in de financiële sector

10 oktober 2023: Cursus Actualiteiten Zakelijke rechten

11 oktober 2023: Vooraankondiging Webinar Verzuim ingebrekestelling

11 oktober 2023: Vooraankondiging Webinar Onvoorziene omstandigheden

11 oktober 2023: Regulation tokens, NFT's & crypto

12 oktober 2023: Cursus Asset based finance

12 oktober 2023: Cursus AVG en faillissement

30 oktober 2023: Cursus Actualiteiten Privacyrecht

31 oktober 2023: Cursus Verdieping jaarrekeningenlezen voor juristen

31 oktober 2023: Cursus Juridische aspecten van klimaatrisico's en klimaatverandering voor verzekeraars

Medio oktober 2023: Opleiding AI meets law

November 2023

2 november 2023: Cursus Financiering en Zekerheden: vorderingen als voorwerp van zekerheid

7 november 2023: Vooraankondiging webinar Actualiteiten Wwft

14 november 2023: Cursus Bestuurdersaansprakelijkheid

15 november 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten Bestuursrecht

16 november 2023: Vooraankondiging Symposium 'Dag van de Duits-Nederlandse rechtspraktijk'

21 november 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten Arbeidsrecht

22 november 2023: Vooraankondiging webinar Privacy in het ondernemingsrecht

30 november 2023: Cursus Concern, financiering en aansprakelijkheid

30 november 2022: Kabel- en leidingendag

December 2023

4 december 2023: Cursus Beslag- en executierecht

7 december 2023: Vooraankondiging Webinar Actualiteiten Straf(proces)recht

12 december 2023: Vooraankondiging webinar Actualiteiten Privacy

13 december 2023: Vooraankondiging webinar Wwft: De basis in 10 stappen

13 december 2023: Cursus Actualiteiten Intellectueel Eigendom

21 december 2023: Webinar Klimaatverandering en strafrecht