Prof. dr. mr. Pauline Ernste

Prof. dr. mr. Pauline Ernste

Pauline Ernste is CPO-hoogleraar bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit met als leeropdracht Geschilbeslechting in de (inter)nationale rechtspraktijk. Het betreft een leeropdracht voor twee jaren op de CPO-wisselleerstoel. Ernste levert een bijdrage aan de ontwikkeling van opleidings- en cursusprogramma's (in het bijzonder op het gebied van arbitragerecht) van het CPO, verzorgt onderwijs, verricht onderzoek en adviseert het CPO over aspecten aangaande de leeropdracht die relevant zijn voor de juridische praktijk en daar geldende opleidingsbehoeften. Het onderzoek van Ernste richt zich op de gehele breedte van het burgerlijk procesrecht, maar ook de verschillende vormen van Alternative Dispute Resolution (ADR). Daarnaast is Ernste senior associate in de Dispute Resolution groep van NautaDutilh in Amsterdam. Binnen deze praktijkgroep staat zij cliënten bij in nationale en internationale arbitrages onder verschillende arbitragereglementen en daaraan gerelateerde procedures voor de Nederlandse rechter. Sinds 2018 combineert zij deze werkzaamheden met het verrichten van onderzoek aan de Radboud Universiteit en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.’