Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

Prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is werkzaam als universitair docent bij de vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, fellow bij het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en kandidaat-notaris bij De Brauw Blackstone Westbroek. Ze is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met name op het gebied van fusies, overnames en corporate governance. Snijder-Kuipers is per 1 juli 2022 benoemd tot hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering. Zij bekleedt de Van der Grinten-wisselleerstoel, een roulerend hoogleraarschap verbonden aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R). Ook publiceert Snijder-Kuipers regelmatig over de WWFT en is zij redacteur van het Werkboek en Handboek WWFT. Voor het CPO verzorgt zij regelmatig cursussen op het gebied van ondernemingsrecht.