Examen Octrooigemachtigden


Zes tentamens samen vormen het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden. Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat het getuigschrift ‘Examen Octrooigemachtigden'. Zodra de kandidaat naast het behalen van dit getuigschrift, drie jaar werkervaring heeft als aspirant-octrooigemachtigde, kan hij/zij zich inschrijven bij de Orde van Octrooigemachtigden als Nederlands Octrooigemachtigde.

De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden. Deze wordt benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met artikel 23c van de Rijksoctrooiwet 1995 en op voordracht van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden.

Tentamendatums 2024

dinsdag 16 januari:
Octrooirecht

dinsdag 16 april:
Recht Algemeen

dinsdag 14 mei:
Overige IE-rechten en Europees recht/mededinging

dinsdag 15 oktober:
Opstellen van een octrooiaanvraag (A)

woensdag 16 oktober:
Verdedigen van een octrooiaanvraag (B)

dinsdag 3 december:
Schrijven van een advies