Examen Octrooigemachtigden


Zes tentamens samen vormen het Nederlandse examen voor octrooigemachtigden. Na het behalen van het examen ontvangt de kandidaat het getuigschrift ‘Examen Octrooigemachtigden'. Zodra de kandidaat naast het behalen van dit getuigschrift, drie jaar werkervaring heeft als aspirant-octrooigemachtigde, kan hij/zij zich inschrijven bij de Orde van Octrooigemachtigden als Nederlands Octrooigemachtigde.

De tentamens worden afgenomen onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Octrooigemachtigden. Deze wordt benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, in overeenstemming met artikel 23c van de Rijksoctrooiwet 1995 en op voordracht van het bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden.

Tentamendatums 2023

maandag 16 januari: Octrooirecht

maandag 17 april: Recht Algemeen

maandag 15 mei: Overige IE-rechten en Europees recht/mededinging

maandag 9 oktober: Opstellen van een octrooiaanvraag (A)

dinsdag 10 oktober: Verdedigen van een octrooiaanvraag (B)

maandag 27 november: Schrijven van een advies