Tentamengelden

De verschuldigde bedragen voor deelname aan het examen of proeve van bekwaamheid voor octrooigemachtigden zijn per 1 april 2012 als volgt vastgesteld (Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 23 januari 2012, nr. WJZ/11170989, houdende vaststellingen van de bedragen, bedoeld in artikel 27c, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995, Stcrt. 2012, 1167).

Octrooirecht: € 450,00
Recht Algemeen: € 450,00
Overige IE-rechten / Europees recht/mededinging: € 450,00
Opstellen van een octrooiaanvraag (A): € 525,00
Verdedigen van een octrooiaanvraag (B): € 525,00
Schrijven van een advies: € 775,00
Mogelijk worden de tentamengelden in 2023 verhoogd.


Inschrijvings- en annuleringsregeling

Inschrijving voor een tentamen dient te geschieden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de tentamendatum. Bij een inschrijving tussen de vier en twee weken voorafgaand aan de tentamendatum beziet de Examencommissie Octrooigemachtigden of er ruimte is om u alsnog toe te laten. Daarna kunt u zich voor de desbetreffende tentamendatum niet meer inschrijven.

Tot vier weken voorafgaand aan de tentamendatum kunt u kosteloos annuleren. Bij annulering tussen vier en twee weken voorafgaand aan de tentamendatum bent u 50% van het tentamengeld verschuldigd. Bij annulering na twee weken voorafgaand aan de tentamendatum is geen restitutie mogelijk.