Links

Stichting Beroepsopleiding Octrooigemachtigden

De Beroepsopleiding Octrooigemachtigden leert u als aankomend octrooigemachtigde de kennis, vaardigheden en beroepsattitude toe te passen die u nodig heeft voor een adequate beroepsuitoefening. De variatie in juridische onderdelen en communicatieve en praktische vaardigheden bereidt u optimaal voor op het Examen Octrooigemachtigden.
Website: http://www.sbo.cpo.nl

Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden

De Orde van Octrooigemachtigden is een groep beëdigde octrooideskundigen, die ondersteuning en advies geven ten aanzien van alle aspecten van octrooien en de daaraan verbonden rechten.
Website: http://www.octrooigemachtigde.nl/

Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van kennis die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen.
Website: http://www.octrooicentrum.nl/