Tentamenaanwijzingen

 • Datum: 3 oktober 2022
 • Locatie: GetCertified Examencentrum: Janspoort 1-3, 2e etage, 6811 GE te Arnhem.
 • Tijd: 
  opgave A: 13.30- 17.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur) 
  (geen lunch, wel koffie/thee)
  17.30 uur: printen en inleveren tentamenuitwerking.

 • Opgave A: opstellen van conclusies en schrijven van een bijpassende beschrijvingsinleiding. Uitgangspunt is een brief van een cliënt.

 • Het is een open boek tentamen. U mag tijdens het tentamen gebruik maken van:
  - de voorgeschreven literatuur;
  - het materiaal;
  (U kunt tegen betaling het materiaal van de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden aanschaffen, zie: http://www.ru.nl/cpo/sbo/werkmethode/materiaal/.)
  - woordenboeken;
  - uw eigen aantekeningen (niet in digitale vorm zoals het gebruik van een USB-stick). 
  Het gebruik van elektronische (internet) en technische naslagwerken zijn niet toegestaan.

 • Er worden u computerfaciliteiten aangeboden. De tentamenopgave wordt zowel op papier als op de computer uitgereikt. Tevens wordt de wettekst ROW 1995 digitaal aangeboden. Op deze manier kunt u stukken tekst naar uw uitwerking kopiëren. Voor het opstellen van de uitwerking wordt gebruik gemaakt van MS Word. Het is toegestaan gedurende het tentamen te printen, maar wij verzoeken u met mate van deze mogelijkheid gebruik te maken in verband met overlast voor de andere deelnemers. In de zaal zijn 1 à 2 printers aanwezig.
 • Een systeembeheerder is aanwezig.
 • Tussen de werktafels zijn schotjes geplaatst en computerkabels geïnstalleerd.
 • Ter bescherming van de computerapparatuur is alleen een water/frisdrankflesmet een bidondop (dus geen "draai"-dop) toegestaan bij de werktafel. Het nuttigen van consumptie bij de computer dient u zo veel mogelijk te beperken.

 • U kunt gevraagd worden u te legitimeren.

 • De uitwerkingen worden onafhankelijk door twee correctoren nagekeken. 
  Het tentamen wordt beoordeeld in voldoende / onvoldoende.