Tentamenaanwijzingen

 • Datum: maandag 15 mei 2023
 • Tijd: 13.30- 16.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur) (geen lunch, wel koffie/thee)
  16.30 uur: printen en inleveren tentamenuitwerking.
 • Locatie: GetCertified Examencentrum: Janspoort 1-3, 2e etage, 6811 GE te Arnhem.
 • Aantal vragen: ± 3 korte vragen en ± 3 casus.
 • Gedeeltelijk gesloten boek tentamen: u mag alleen gebruik maken van de rechtspraakbundel IE en "schone" wettenbundels, alsmede de samengestelde bundel met de verplicht gestelde wetten, arresten en verordeningen uit het materiaal van de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden (wordt u aangeboden in de digitale leeromgeving).
  De bundels dienen "schoon" te zijn; alleen verwijzingen, arceringen en onderstrepingen zijn toegestaan. Er mogen geen aantekeningen/schema's staan in hetgeen wordt gebruikt tijdens het tentamen. U mag geen gebruik maken van elektronisch naslagwerk (internet).
 • Het tentamen wordt u in hard copy versie aangeboden. U mag uw uitwerking op de computer uitwerken. Er worden u computerfaciliteiten aangeboden.
 • Voor het opstellen van de uitwerking wordt gebruik gemaakt van MS Word. Het is toegestaan gedurende het tentamen te printen, maar wij verzoeken u met mate van deze mogelijkheid gebruik te maken in verband met overlast voor de andere deelnemers. In de zaal zijn 1 à 2 printers aanwezig.
 • Er is een systeembeheerder aanwezig.
 • Tussen de werktafels zijn schotjes geplaatst en computerkabels geïnstalleerd.
 • Ter bescherming van de computerapparatuur is alleen een water/frisdrankflesmet een bidondop (dus geen "draai"-dop) toegestaan bij de werktafel. Het nuttigen van consumptie bij de computer dient u zo veel mogelijk te beperken.
 • U kunt gevraagd worden u te legitimeren.
 • Tentamenstof: zie tentameneisen. U kunt tegen betaling het materiaal van de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden aanschaffen; zie: http://www.ru.nl/cpo/sbo/werkmethode/materiaal/.