Tentamenaanwijzingen

 • Datum: maandag 17 april 2023
 • Tijd: 13.30- 16.30 uur (ontvangst vanaf 13.00 uur) (geen lunch, wel koffie/thee)
  16.30 uur: printen en inleveren tentamenuitwerking.
 • Locatie: GetCertified Examencentrum: Janspoort 1-3, 2e etage, 6811 GE te Arnhem.
 • Het is een gesloten boek tentamen. 
  Er mag gebruik worden gemaakt van de wettenbundels (Kluwer/Sdu).
  Verwijzingen naar andere artikelen en onderstreping/arcering van passages zijn toegestaan, verder moeten de bundels en teksten "schoon" zijn.
  U mag geen gebruik maken van elektronisch naslagwerk (internet).
 • Opzet: korte vragen en casus.
 • Het tentamen wordt u in hard copy versie aangeboden. U mag uw uitwerking op de computer uitwerken. Er worden u computerfaciliteiten aangeboden.
 • Voor het opstellen van de uitwerking wordt gebruik gemaakt van MS Word. Het is toegestaan gedurende het tentamen te printen, maar wij verzoeken u met mate van deze mogelijkheid gebruik te maken in verband met overlast voor de andere deelnemers. In de zaal zijn 1 à 2 printers aanwezig.
 • Er is een systeembeheerder aanwezig.
 • Tussen de werktafels zijn schotjes geplaatst en computerkabels geïnstalleerd.
 • Ter bescherming van de computerapparatuur is alleen een water/frisdrankflesmet een bidondop (dus geen "draai"-dop) toegestaan bij de werktafel. Het nuttigen van consumptie bij de computer dient u zo veel mogelijk te beperken.
 • U kunt worden gevraagd u te legitimeren.
 • Tentamenstof: zie tentameneisen. U kunt tegen betaling het materiaal van de Beroepsopleiding Octrooigemachtigden aanschaffen, zie: 
  http://www.ru.nl/cpo/sbo/werkmethode/materiaal/