Toelating

Om toegelaten te worden tot het examen of de proeve van bekwaamheid dient te worden voldaan aan de vereisten van artikel 27a resp. artikel 27b van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995.

De examencommissie hanteert als invulling van de in artikel 27a, eerste lid, sub a, b en d van het Uitvoeringsbesluit Rijksoctrooiwet 1995 opgenomen vereiste vooropleiding, de eis dat ten minste 144 studiepunten voor technische of natuurwetenschappelijke vakken zijn behaald tijdens een opleiding bestaande uit een succesvol afgeronde bacheloropleiding in combinatie met een succesvol afgeronde masteropleiding.